Ankers Hus, Verket i Moss

Tidsrom
Mai 2017–januar 2019
Omfang

Kontorbygg i 8 etg.

192 MNOK. ekskl. mva

Adresse
Verket, 1534 Moss
Byggherre
Höegh Eiendom AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke bygger signalbygget Ankers Hus som BREEAM-NOR very good, i en ny bydel på Verket i Moss.

Ankers Hus er et kontorbygg- og forretningsbygg over 8 etasjer på ca. 10 000 m2.

Bygget skal oppføres i prefabrikkerte betongelementer over kjeller. Kjeller plass-støpes og bygget fundamenteres med stålkjernepeler.

Arbeidene skal utføres i samme tidsrom som prosjektet Støperiet og bygges tett inntil denne. Det er felles nedkjøringsrampe med Støperiet til parkeringskjeller.

Bygget skal huse Skatt Øst, Fylkestannlegen, Colliers og BDO. Per mai 2018 står det to hele etasjer og to mindre lokaler i 1 etasje ledige.

Arbeidene utføres i arbeidsfellesskap med Øst AS.

Løsninger vi vil fremheve

Bygget får en fasade som reflekterer lyset på en spesiell måte da glass og stålplater i forskjellige vinkler vil gi fine brytninger.

Klimaveggene bygges som elementer som senere heises på plass.

Bygget skal også sertifiseres som Breeam-nor Very Good.