BL Nørvegata 10 AL

Tidsrom
Februar 2016–Mars 2017
Omfang

Fasaderehab., 5 blokker

16,6 MNOK

3200 m2 fasade

Adresse
Nørvegata 10, 6008 Ålesund
Byggherre
OBOS Prosjekt Nordvest/ Borettslaget Ngt.10 AL
Arkitekt/rådgiver
ART Arkitekter og Ingeniører AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Vi rehabliterer fasader på fem boligblokker i Nørvegata i Ålesund.

Sørfasaden ble rehabilitert i 2005, da også av Kristiseter. Nye vinduer, ytterdører og nye flotte stenifasader i 5 forskjellige farger, 1 for hver blokk skal nå på plass. Samtidig skal taket retekkes og det er blitt etablert avfallsbrønner.

Borettslaget består av 5 enkeltstående blokker med 5-6 etasjenivå. Til sammen 117 boenheter.

Arbeidet omfatter i hovedsak:

 • Full rehabilitering av fasader mot nord, øst og vest, ca 3200 m2
 • Vinduer og dører i fasade mot nord og øst skiftes
 • Tekking av tak
 • Nye inngangsparti med nytt porttelefonanlegg
 • Avfallsbrønner
 • Utskifting av branndører i U1 og U2
 • Utbedring av overgang mellom tak og yttervegg langs sørfasade

Løsninger vi vil fremheve

Spesiell stillasløsning sørside: Vi skal kun utbedre i overgangen mellom tak og yttervegg, derfor er det unødvendig å ha stillas på hele fasaden, 5-6 etasjer høyt. Vi har derfor satt sammen 6 m stillasmoduler som vi setter på øverste balkongrekke. Disse flyttes fortløpende bortover. Ellers legger vi mye vekt på godt stillas. Stillasen har gode, store ramper, netting utvendig og tak. Dette er avgjørende for gode arbeidsforhold og å hindre vanninntrenging i byggetiden.

Store mengder Steni: Med begrensingene et rehab-prosjekt gir, har vi strebet etter mest mulig prekutt og standardformat. Her måtte vi gå i samtaler med arkitekt for å gjøre noen justeringer på plateformat, både for å spare tid, kostnader og miljø.

Prosess og samarbeid

Det er stort fokus på informasjon til- og godt samarbeid med beboere. Vi skal i løpet av prosjektet inn i 117 bebodde leiligheter for å skifte vindu og ventiler. God tone med hver enkelt og varsling i god tid er avgjørende. Vårt mål er at prosjektet skal påvirke beboerne minst mulig.

Nøkkeldata

 • 3200 m2 fasader rehabiliteres fordelt på 5 enkeltstående blokker
 • 2300 m2 tak retekkes
 • 117 leiligheter får til sammen 276 nye vinduer
 • Nye inngangsparti med dørautomatikk og nytt porttelefonsystem
 • Nye nedgravde avfallsbrønner som gir smidig avfallshåndtering

 

Prosessen

 • November 2015 Kalkulasjon og levering av anbud
 • Februar 2016 Oppstart Ngt.10
 • Mai. 2016 Oppstart Ngt.12
 • August 2016 Oppstart Ngt.14
 • Oktober 2016 Oppstart Ngt.16
 • Desember 2016 Planlagt oppstart på siste blokk Ngt.18
 • Mars 2017 Ferdigstillelse siste blokk
Avdelingsleder Lars Ove Mork:
-Kunden er fornøyd med sluttproduktet hittil (2 blokker ferdigstilt) og vi får gode ord om fremdriftsplanleggingen og HMS-arbeidet vårt.

Vil du diskutere et prosjekt?

Stig Mork

Distriktsleder Veidekke Bygg Møre og Romsdal

T: +47 70 15 27 00 M: +47 905 42 626

stig.mork@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Møre og Romsdal

Øran Vest, 6300 Åndalsnes

T: +47 70 15 27 00

distriktmr@veidekke.no