Justvik OPS-skole, passivhus

Tidsrom
Juli 2016–desember 2017
Omfang

Skolebygg

99 MNOK ekskl. mva.

3600 m2, 2 etasjer

Adresse
Kvernhusheia 2, 4634 Kristiansand
Byggherre
Kristiansand Eiendom, Kristiansand Kommune
Arkitekt/rådgiver
Asplan Viak
Kontraktstype
OPS-kontrakt (Offentlig-privat samarbeid)
Se i kart

Passivhusskole med plass til 260 elever. Prosjektet er tildelt støtte fra ENOVA for gode ENØK-tiltak. Konkurransen ble vunnet først og fremst pga riktig plassering av skolen på tomta og et godt planlagt uteområde.

Om prosjektet

Skolen er et OPS-prosjekt. Dette innebærer at skolen skal eies og driftes av Veidekke i 25 år etter ferdigstillelse. Skolen er på 3600 m2 og prosjektet inkluderer riving av eksisterende skole og opparbeidelse av komplett uteområde.

Løsninger vi vil fremheve

CO2-varmepumpe er valgt for å dekke alle oppvarmingsformål. Valget gjennomsyrer alle komponent- og systemvalg ved oppbygging av varmeanlegget. Vi har gjennomgående valgt materialkvaliteter som vi vurderer som holdbare og vedlikeholdsvennlige. Dette er en av grunnene til at vi valgte betongelementfasader.

Prosess og samarbeid

Når konkurransen ble utlyst satte vi sammen et team av arkitekter, konsulenter og tekniske entreprenører. Grunnentreprenør, utomhus entreprenør og betongelementleverandør ble også engasjert veldig tidlig. Vi leverte tilbudet i starten av september 2015 og ble tildelt oppdraget på nyåret 2016 etter flere avklaringsrunder høsten 2015. Kristiansand kommune blir leietaker og skal ta skolen i bruk 2. januar 2018.

Nøkkeldata

 • OPS-prosjekt
 • 260 elever
 • 1.-7. klasse
 • Betongelementbygg
 • Passivhus
 • ENOVA-støtte

Prosessen

 • Vinter/vår 2016 Brukermedvirkning, forprosjekt og søkeprosess. Prosjektering
 • Sommer 2016 Rivning eksisterende skole.
 • August 2016 Oppstart grunnarbeider.
 • Januar 2017 Tett bygg.
 • Januar 2018 Skolen tas i bruk.
Kristiansand kommune i tildelingsbrevet:
-Veidekke sitt tilbud er generelt godt i forhold til alle tildelingskriterier. De har scoret best på prosjektutforming og kvaliteter, noe som har vært avgjørende for resultatet av konkurransen.
@wentet: Justvik skole står klar til å rives. Den har blitt satt pris på #kristiansandavis #fvn #fvnhelg #nrksørlandet #kristiansand #justvikskole
@wentet: Justvik skole står klar til å rives. Den har blitt satt pris på #kristiansandavis #fvn #fvnhelg #nrksørlandet #kristiansand #justvikskole

Vil du diskutere et prosjekt?

Atle Olaf Monan

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Agder

M: +47 951 42 740

atle.monan@veidekke.no