Campus Grimstad Arena

Tidsrom
April 2016–juni 2017
Omfang

Idrettsanlegg

Ca. 63 MNOK ekskl. mva.

6.000 m2 friidrettshall

Adresse
Terje Løvåsvei 10, 4879 Grimstad
Byggherre
Campus Grimstad Arena AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Friidrettshallen skal inneholde 100 meters sprintbane, 60 meters sprintbane, 200 meters rundløpbane, kulestøt, kastering for diskos og slegge, kastenett for spyd, høydesprang, stavhopp, lengde og tresteg.

Om prosjektet

Dette er den tiende friidrettshallen som bygges i Norge og eneste friidrettshall mellom Sandnes i vest og Bærum i øst. Arenaen har flerbruksfasiliteter som er godkjent for internasjonale konkurranser. Anlegget er bygd etter «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014», og løsningene tilfredsstiller spesifikasjoner og internasjonal standard for innendørs friidrettshaller i kapittel 8.1 i IAAF Track and Field Facilities Manual 2008.

Friidrettshallen har også tilhørende garderobeanlegg og sosialrom i 2 etasjer, samt en egen klatrehall. Totalt ca. 6.000 m2 friidrettshall og servicebygg på ca. 570 m2 i to etasjer.

Løsninger vi vil fremheve

Bygget ligger med ca. 30 % av fotavtrykket på fjell, mens resten av bygget står på kvikkleire. Hele bygget er pelet, og betongdekket støpes som et etterspent dekke.

Prosess og samarbeid

Byggherre og Veidekke har gjennomført flere særmøter med brukerne for detaljering av løsninger, spesielt i forbindelse med valg av dekkeløsning i hallen. Det har også vært gjennomført befaringer på tilsvarende bygg.

Nøkkeldata

  • Totalentreprise
  • Utfordrende grunnforhold
  • Få referanseprosjekter
  • Få aktører å velge blant på leveranse av rundløpbanen/banedekkene

Prosessen

  • November 2015 Kontraktsinngåelse
  • Januar 2016 Prosjektering
  • Mai 2016 Oppstart grunnarbeider på byggeplass
  • Desember 2016 Tett bygg
  • Mai 2017 Ferdigstillelse

Vil du diskutere et prosjekt?

Atle Olaf Monan

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Agder

M: +47 951 42 740

atle.monan@veidekke.no