Geodetisk jordobservatorium - Massivtre | Passivhusstandard

Tidsrom
Oktober 2014-oktober 2015
Omfang

Tre bygg i massivtre med gangbaner og to antennefundamenter

51 MNOK ekskl. mva

Adresse
Brandallaguna, 9173 Ny-Ålesund
Byggherre
Statens Kartverk
Arkitekt/rådgiver
LPO Arkitekter
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke Arctic AS har bygget geodetisk jordobservatorium for Kartverket i Ny-Ålesund på Svalbard.

Jordobservatoriet skal inngå i et globalt forskningsnettverk av tilsvarende antenner som kartlegger bevegelser på jordoverflaten. Målingene vil bidra til mer nøyaktig klimaovervåkning i nordområdene. Veidekke Arctic har gjennom en totalentreprise bygget betongfundamenter til to store VLBI-antenner samt annet svært nøyaktig teknisk utstyr.

Løsninger vi vil fremheve

Det er bygget tre bygg som passivhus i massivtre, samt 125 meter innebygde gangbaner på peler som forbinder disse byggene. Betongen er prefabrikert som elementer i Harstad før arbeidene på anlegget i Ny-Ålesund ble utført. De tyngre anleggsarbeidene er utført gjennom den strengeste vinteren for å skjerme det sårbare dyrelivet i området.

For å anslå bevegelse i jordskorpen krysspeiler Kartverket etter noen små kvasarer langt ut i verdensrommet. Det krever et stabilt kikkertstativ. Faktisk så nøyaktig at det maks kan bevege seg 0,2 millimeter i toppen av de fjorten meter høye betongfundamentene. Eller at det maks kan svaie 0,00083 grader når det blåser orkan.

Prosess og samarbeid

Samarbeidet med Kartverket var tett og grundig gjennom hele byggeprosessen. Alt fra fundamentenes ekstreme krav til nøyaktighet til det kantete og spesielle med bygningskroppen har vært detaljert og satt store krav til samhandling. Klimaet og de spesielle logistikkutfordringene, ga en kompetent og sammensveiset gjeng, en enda tettere involvering i hele byggefasen og en mengde ny lærdom om å bygge i arktiske strøk.

Les mer om prosjektet på bloggen veidekkearctic.no

Nøkkelinformasjon:

  • Verdens nordligste bygg i massivtre.
  • 125 stålrørspeler ned til fjell på 100 x 200 meter tomt, til sammen 1260 meter rørpel.
  • 66 spesialkonstruerte betongelementer prefabrikert i Harstad som skal bære to store VLBI-antenner.
  • Precut, 127 tonn massivtre-elementer til hus og gangbaner.
  • Anleggsplass ligger 3 km fra verdens nordligste faste bosetning.
  • Berginjeksjon i permafrost.

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Entreprenør Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no