Medbyelv bru

Tidsrom
Mai 2016 - Oktober 2016
Omfang

11 MNOK ekskl. mva

Adresse
Medbymoen, 8513 Bjerkvik
Byggherre
Statens vegvesen
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Medbyelv bru på E6 ved Bjerkvik må skiftes ut.

Den gamle brua har et bruspenn på 13 meter. Den har fått en rotasjon i landkarene og tåler av den grunn ikke kravet om aksellast 10T og 60 tonn totalvekt, og må byttes ut. Den gamle brua er en samvirkebru med stålbjelker og betongdekke.

Den nye brua har et bruspenn på 17 meter. Landkarveggene fundamenteres på stålkjernepeler. Brudekket er 95 cm og har 6 % tverrfall. Brua er utformet med G&S veibane, som skilles fra trafikken med rekkverk. Den nye brua vil ikke føre til større endringer i linjeføringen på E6.

I byggeperioden ledes trafikken forbi byggeplassen på en omkjøringsvei og Medbyelva krysses med en midlertidig bru.

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no