KTP Main Civil Works (Hydro Pilot-prosjekt)

Tidsrom
April 2016–desember 2017
Omfang

Aluminiumelektrolyse for Hydro

Ca. 500 MNOK ekskl. mva

20.000 m2

Adresse
Hydrovegen 160, 4265 Håvik
Byggherre
Hydro Aluminium AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Vi bygger pilotprosjekt for aluminiumelektrolyse for Hydro på Karmøy.

Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium produsert målt i forhold til verdensgjennomsnittet, og med de laveste CO2-utslippene i verden.

- Prosjektet er et viktig steg på veien mot klimavennlig kraftforedlende industriproduksjon. Det er svært gledelig for Veidekke Entreprenør å bidra til denne utviklingen, sier distriktsleder Ove Nedrebø i Haugesund.

Oppdraget er et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Distrikt Haugesund og Veidekke Distrikt Spesialprosjekter 50-50.

Hovedjobben

Hovedjobben er bygging av ny elektrolysehall, likeretterbygg, substasjon og tilhørende infrastruktur. Denne delen av kontrakten utgjør ca. 400 MNOK. ekskl. mva.

Hydro KTP Anode Service Plant

I tillegg skal vi bygge ny Anode Service fabrikk for Hydro KTP. Bygg på ca. 3 500 m2. I kontrakt inngår også nytt bygg og tilbygg til CSA (Chrushing Screening Area). Kontraktssum for denne delen er på ca. 66 MNOK. ekskl. mva.

Hydro KTP Building modification

Diverse modifikasjon på eksisterende bygningsmasse på Hydro Karmøy i forbindelse med KTP-prosjektet. (ca. 42 MNOK).

Nøkkelopplysninger

  • Infrastruktur, oppføring av en elektrolysehall, likeretterbygg og transformatorbygg totalt 20.000 m2.
  • 28.000 m3 betong
  • 2.700 tonn armering
  • 3.500 tonn konstruksjonsstål
  • Cirka 150 årsverk gjennom byggetiden
  • Ferdigstilles i andre halvår 2017

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Bygg Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no