RV 80 Bodø

Tidsrom
Februar 2015-juni 2019
Omfang

894,0 mill kr eks. mva

Adresse
Børsingveien 1, 8075 Bodø
Byggherre
Statens vegvesen
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Bodø får en riksvei som er dimensjonert for byens nye størrelse.

Bypakke Bodø er Nord-Norges største samferdselssatsning noensinne og et felles løft for å gi Bodø by et mer fredtidsrettet og tryggere samferdselssystem. Ny riksvein 80 er en viktig del av dette arbeidet.

Store deler av tunnelen blir liggende under jernbanesporet. Etter hver eneste salve som fyres av 150 meter fra sporet eller nærmere, må jernbaneskinnene og tilhørende bruer inspiseres av spesialutdannede jernbanefolk.

I den andre enden av tunnelen er det Luftfartsverket som gjelder. Tunnelinngangen ved Bodin leir ligger i innflygningssonen til Bodø Lufthavn. Det medfører høydebegrensning på utstyret og behov for å koordinere sprengningene med innflygningstider. Tunnelen kommer ut på et jorde der det skal bygges 250 meter vei i dagen. På Hunstadmoen bygges det 70 meter portal og 450 meter vei på et sted hvor det kjører 20.000 biler i døgnet. Da gjelder det å holde tunga rett i munnen når de ulike faseplanene for trafikkomlegging utarbeides.

I Bodøområdet er det mye kalkglimmerskifer i grunnen. Denne bergarten er uegnet til bruk under veibanen, og må ut. Tunnelstein dumpes i sjøen utenfor flyplassen, der et industriområde utvides.

 

Tall & fakta

  • Veidekke bygger 3,5 km firefelts hovedvei med en to-løps tunnel på 2,8 kilometer foran Bodin leir og dagsoner på begge sidene. 700 meter sideveier og 14 betongkonstruksjoner inngår i prosjektet, bla fire portaler, pumpesump, tre tekniske bygg i tunnelen og en gangkulvert under jernbanen på Hunstadmoen.
  • Det skal tas ut 500 000 m³ fjell fra tunnelen og 80 000 m³ fjell i dagsonen. Fjellmassen skal i all hovedsak deponeres i sjøen.
  • 20-25 meter overdekning skiller tunnelen fra bolighusene på toppen. 15 rystelsesmålere er plassert på gunnmurene til hus i nærheten av sprengningsarbeidet for egenkontroll og dokumentasjon opp  mot boligeiere og byggherre.
  • 75 Veidekkeansatte jobber på kontrakten. Seks av disse bor hjemme, resten bor på brakke.

Link til facebooksiden til Bypakke Bodø (i regi av Nordland fylkeskommune).

I denne filmen kan du se hvordan det blir å kjøre den nye RV 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset, med tunnel, veier, underganger og sykkelvei med fortau

 

Skal lindre Bodøs voksesmerter

Timelapse Bodø
Timelapse Bodø

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Entreprenør Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Entreprenør Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no