FV 98 Ifjordfjellet

Tidsrom
Omfang

60,5 MNOK ekskl. mva

Adresse
Giilas, 9845 Tana
Byggherre
Statens vegvesen
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Vegen over Ifjordfjellet er også kjent som fylkesveg 98. Den går gjennom kommunene Lebesby, Gamvik og Tana. Strekningen som står for tur ligger i Tana mellom Suolojàvri og Giilas. Den aktuelle strekningen er på 5,2 kilometer.

Sprengninger og store utgravinger

Terrenget er forholdsvis flatt, likevel skal det sprenges 102 000 m³ og graves ut 108 000 m³ i veglinjen. For øvrig skal det bygges to store kulverter, monteres 3163 meter rekkverk og 312 meter snøskjermer. Vegbredden blir 6,5 meter på rette strekninger. I kurvene blir den opptil 7,1 meter.

Den nye vegen ligger høyt i terrenget og har snøprofil. Når den siste parsellen blir ferdig, får fylkesveg 98 bra standard over hele snaufjellet mellom Laksefjord og Tanafjord, en strekning på nærmere 3 mil.

Været vil styre fremdriften

Vi har tenkt å bli ferdig med alt av fyllinger og veien grovplanert på hele strekningen før vinteren setter inn. Derfor har vi satset på store og effektive maskiner. Håpet er å holde på til begynnelsen av desember, men hvis vinteren blir for tøff, bryter vi tvert av.

Nøkkeldata:

  • 5,2 kilometer ny trasè
  • 102 000 m³ fjell sprenges bort
  • 108 000 m³ masseutgraving
  • Over 3100 meter rekkverk
  • 312 meter snøskjermer
  • 500 m² torvmur med jordarmering

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no