Nytt Munchmuseum, Grunnarbeider

Tidsrom
Oktober 2015-oktober 2016
Omfang

Grunnarbeider

215 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Paulsenkaia, Bjørvika, Oslo
Byggherre
Oslo Kommune ved Kultur og Idrett (KID)
Arkitekt/rådgiver
Studio Herreros og LPO arkitekter/ Multiconsult
Kontraktstype
Hovedentreprise NS 8405
Se i kart

Veidekke har fått første byggekontrakt for Nytt Munchmuseum i Bjørvika, den som omfatter grunnarbeidene, selve fundamentet for bygget.

Om prosjektet

Arbeidene omfatter riving av tidligere kaier med tilhørende betong- og trepeler. Spunting og utgraving for kjeller under selve høyhuset. Midlertidig fjerning av molo, før senere reetablering. Det skal etableres 311 peler til fjellet som ligger ca. 40 til 50 meter under bakkenivå. Pelene bores eller neddrives før kjerner av stål eller betong monteres, og stålrørene til slutt støpes ut. Oppå pelene skal det bygges en betongkai, som halve bygget skal stå på. Bygget er prosjektert med en levetid på 200 år.

Kontrakt ble signert 31.08.15. Byggearbeidene ble startet i oktober 2015, og denne delen av bygget skal være ferdig i oktober 2016.

Følg bloggen munch.veidekke.no her.

Nøkkeldata

 • Riving av ca. 1 000 m2 betongkai, betongpeler og trepeler.
 • Utgraving av ca. 2 000 m3 masser, og ifylling av ca. 1 000 m3 masser.
 • Ca. 1 000 m3 masser i molo midlertidig fjernes før senere reetablering.
 • 311 peler til fjell, ca. 40-50 meters dybde.
 • Spunt for kjeller
 • 4 000 m3 betong og 1 250 m3 skumbetong. I tillegg 3000 m3 betong for bunnplate.
 • Bygget er prosjektert med en levetid på 200 år
 • Store peler med spesielle hensyn pga. nærhet til Operatunnelen
 • Stort fokus på riktig håndtering av masser og vann pga. tidligere forurensninger i grunnen
 • FutureBuilt-prosjekt

Spesielt for prosjektet

Arbeider med sjø på tre sider av anleggstomta setter store krav til våre operasjoner. Det er mange ulike samtidige arbeidsoperasjoner med store maskiner som krever plass og god logistikk.

Boring og neddriving av peler i område med varierende masser med blant annet store steinblokker og gamle trepeler i grunnen var utfordrende.Vi bygger også plasstøpte kaier over vann, samt montasje av betongelementer over vann, noe som også er utfordringer med varierende høy- og lavvann.

Blogg - Nytt Munch-museum

Prosessen

 • Oktober 2015 Start rigging og første peler
 • Januar 2016 Ferdig spunt for kjeller
 • Februar 2016 Første støp av elementer til betongkai
 • Mars 2016 Første skråpel boret ned
 • April 2016 Første montasje av betongelementer for kai
 • August 2016 Start arbeider med bunnplate
 • Oktober 2016 Ferdig byggearbeider

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no