Mårnes Kvartsittbrudd

Tidsrom
2003 - d.d
Omfang

Adresse
Veidekke Entreprenør AS, Mårnes, 8130 Sandhornøy
Byggherre
Elkem AS Mårnes Kvartsittbrudd
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Se i kart

Vi er hovedentreprenør og har ansvaret for borring, sprengning, opplastning, transport, knusing, sikting og skipning på kontrakt for Elkem AS Mårnes Kvartsittbrudd.

Bruddet har vært i drift siden 1970 og leverer kvartsitt til LKAB ( Luossavaara Kiirunavaara AktieBolag ). Kvartsitten blir fraktet med båt til Narvik og videre på jernbane til Kiruna i Sverige. Mårnes Kvartsittbrudd leverer også GMN ( Glencore Manganese Norway ) som ligger på Mo i Rana. Vi leverer også noe til ERAMET i Porsgrunn og Norcem i Kjøpsvik. Det hentes ut 2 forskjellige kvaliteter kvartsitt. Kvartsitten knuses og siktes i Elkem sitt knuseverk. Hovedproduktet er fra 10 mm og opp til 80 mm. Kvartsitten under 10 mm kalles subb og utgjør ca 25 % av total bergfangst.

Årlig har det totale skipningsvolumet de siste årene variert mellom 120-160 000 tonn.

Vi produserer hele året med en jevn leveranse til ERAMET og GMN. Leveranse til LKAB, som er den største kunden til Elkem AS, er i perioden oktober til april pga kapasiteten på Ofotbanen. I sommerhalvåret produserer vi en del på lager, samt utfører forebyggende vedlikehold av verket, tilrettelegging i bruddet og annet arbeid som ikke lar seg gjøre om vinteren.

Kvartsitt er en sandstein, som ved avsetning av kvarts mellom sandkornene, er blitt sammenkittet til en fast og hard bergart. Fargen er hvit, grå eller rødlig. Ved regionalmetamorfose av sandstein kan det dannes kvartsitt av stor renhet som brukes industrielt som kvartsråstoff.

 

 

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no