Bulkkai Husøy, Karmøy

Tidsrom
2015 - 2016
Omfang

Kai og sjøarbeider

Ca. 22 MNOK ekskl. mva

Adresse
Husøy
Byggherre
Karmsund Havnevesen
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget ny bulkkai for Karmsund havnevesen på Karmøy.

Karmsund havnevesen har i løpet av 2015 – 2016 gjennomført utbygging av bulkterminal på Husøy Karmøy for mottak av fiskemel til forfabrikken.

I Veidekkes kontrakt inngikk utfylling av 20 000 m3 fyllmasser, plastring av 650 m2.  Kaidekke 52 m x 16 m fundamentert på  30 stk. pelte søyler. Det er levert 2 stk dykdalber 30 m ut på hver side av kaien.

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Bygg Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no