Ullerntunet bo- og behandlingssenter

Tidsrom
August 2014 – Oktober 2016
Omfang

Sykehjem med dagsenter og seniorsenter.

Ca. 400 MNOK ekskl. mva.

14.000 m² nybygg og 3.000m² rehabilitert areal.

Adresse
Ullernchausseen 111, 0284 Oslo
Byggherre
Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt/rådgiver
Tegn_3 AS/ Reinertsen AS
Kontraktstype
Totalentreprise i samspill
Se i kart

Vi har bygget nytt bo- og behandlingssenter for Omsorgsbygg Oslo KF på Ullern i Oslo som BREEAM Excellent.

Prosjektet er det første sykehjemsprosjektet i Oslo som blir BREEAM-sertifisert. Opprinnelig var prosjektet et BREEAM Very Good-prosjekt, men byggherre ønsket underveis å endre til Excellent.

Det stilles krav til store luftmengder og lave hastigheter, samt gjenvinningsgrad. Dette har gitt store utfordringer i prosjektering mtp høyder i korridorer. Varmeanlegget er basert på energibrønner og varmepumpe. Usikkerhet rundt effekter fra energibrønnene, da særlig med tanke på strenge temperaturkrav i sommerhalvåret, gjør at frikjøling fra brønnen ikke er vurdert som tilstrekkelig. Anlegget er derfor supplert med tørrkjøler til bruk ved behov. Det er også krav til utarbeidelse av CO2-regnskap for prosjektet.

Nøkkeldata:

 • Målsetting om at prosjektet skal bli Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem. Nybygg i passivhus-standard.
 • 3.000 m² rehabilitert areal med bygning i verneklasse C
 • Felles varmeanlegg basert på VP med energibrønner og el som spisslast: ventilasjon, varme, tappevann. Høyeffektiv varmegjenvinning, over 80 % i snitt
 • Høy termisk komfort (krav til operativ temperatur: maks 24 grader)
 • Behovsstyring (CO2-nivå og temperatur)

Materialvalg som bidrar positivt til klimagassregnskapet:

 • Prefabrikkerte elementer
 • Glassull framfor steinull
 • Lavkarbon betong
 • 100 % resirkulert armeringsjern
 • A-plan i gulvet
 • EPS fremfor XPS

Tiltak materialer:

 • Ansvarlig innkjøp (ISO-seftifiserte leverandører)
 • Miljødokumentasjon i ProductXchange
 • Robuste materialer mhp fukt og slitasje

Tiltak miljø:

 • Avfallshåndtering: sorteringsgrad > 85 %, 25 kg avfall per m² nybygg.
 • Fokus på økologi: tiltak for å beskytte artsmangfold på tomten.

 

Dronefoto - Lars Ervik

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no