Otto Nielsens vei 12, Trondheim

Tidsrom
November 2014 – september 2015
Omfang

Næringsbygg

Ca. 162 MNOK ekskl. mva

Ca. 7.000 m2 BRA

Adresse
Otto Nielsens vei 12, Trondheim
Byggherre
Midt-Norge Invest AS
Arkitekt/rådgiver
Arcasa Arkitekter AS/ COWI, Norconsult, Sweco
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke bygger unikt miljø- og kontorbygg for Fortin AS på Tyholt i Trondheim som BREEAM Excellent og energiklasse A.

Prosjektet utføres i en totalentreprise, og er siste byggetrinn på tomta. Bygg E knyttes sammen med bygg D. Bygg E vil huse leietaker med strenge krav til arbeidsmiljø. Det skal drives høyteknologisk arbeid, i blant annet mindre lab-arealer og øvrige kontorarealer i bygget.

Full drift i øvrige bygg i byggeperioden

Prosjektet er det første BREEAM-Excellent prosjektet i Trondheim. Det er derfor lagt vekt på tidlig skolering av alle involverte i prosjektet. Byggetomta er trang, og øvrige bygg skal være i drift under hele byggperioden. Dette krever tett\ dialog og planlegging mot byggherre og brukere.

Nøkkelinformasjon:

  • Energiklasse A
  • BREEAM-NOR Excellent
  • Plasstøpt bærekonstruksjon med stål- og betongsøyler
  • Normalisert kuldebroverdi 0,03 W/m2 K
  • Bergvarmepumpe til oppvarming og fjernvarme som spisslast
  • Energieffektivt ventilasjonsanlegg
  • ITB-prosess iht. Norsk Standard

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

M: +47 950 20 730

torgeir.wiig@veidekke.no