Campus Ringerike, Hønefoss

Tidsrom
Juni 2015 – august 2016
Omfang

Studentboliger, 154 hybelenheter Bolig, næring og p-kjeller

Ca. 108 MNOK ekskl. mva

Ca. 8.300 m2

Adresse
Bredalsveien 14 3511 Hønefoss
Byggherre
Studentsamskipnaden i Buskerud Og Vestfold
Arkitekt/rådgiver
Code: Architecture AS RIB: Høyer Finseth, RIBr: BSR, RiAk: Brekke & Strand, Energi: Itech
Kontraktstype
Samspillskontrakt + Totalentreprise
Se i kart

Vi bygger Campus Ringerike på Hønefoss for Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold med studentboliger, næring og parkeringskjeller.

Om prosjektet

Veidekke ble av Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold forespurt om å utvikle et prosjekt med nye studentboliger på Campus Ringerike. Områdereguleringen var igangsatt, denne med intensjon om å utvikle en grønn, bærekraftig by-campus med høy attraktivitet. Samarbeidet ble innledet i mars 2015 med målsetting om ferdigstillelse av prosjekt til skolestart 2016.

Samspillet

Tydelig miljøambisjon og utfordrende fremdriftsplan var utslagsgivende for at Veidekke designet et massivtrebygg med passivhusstandard. Bygget har høy grad av prefabrikasjon og et rasjonelt byggesystem svært godt tilrettelagt for oppnåelse av passivhusstandard. Foruten lave energiutgifter og godt inneklima bidrar trebygget til et redusert CO2-avtrykk for de nye studentboligene. Vi er stolte av sammarbeidet med Samskipnaden og at Veidekkes erfaring og kompetanse om miljøbygg har ført til nok et bærekraftig byggeprosjekt og reduksjon av klimagassutslipp.

Nøkkelinformasjon:

  • To studentboligblokker på hhv. fire og fem etasjer oppføres med bæresystem i massivtre. Boligblokkene inneholder totalt 154 hybelenheter
  • Bygget oppføres på en eksisterende parkeringssplass for Høgskolen. Denne erstattes med to underetasjer som parkeringskjeller under boligblokkene.
  • Deler av U1 er utformet som en sokkeletasje med areal for høgskolerettet virksomhet samt teknisk rom og boder for studentboligene.
  • Totalt bruker vi ca 1400 m3 trevirke i boligblokkene
  • Boligene kles utvendig med ubehandlet malmfuru.