Moholt 50|50 studentboliger, Trondheim | Massivtre

Tidsrom
Mars 2015–november 2016
Omfang

Studentboliger, 632 hybelenheter

Ca. 450 MNOK ekskl. mva

Areal: Ca. 20.000 m2

Adresse
Moholt Studentby, Trondheim
Byggherre
Studentsamskipnaden i Trondheim
Arkitekt/rådgiver
MDH Arkitekter AS, RiBrann; Rambøll, RiAkkustikk; Brekke & Strand
Kontraktstype
Samspillskontrakt + Totalentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget studentboliger og barnehage i massivtre og med passivhusstandard på Moholt i Trondheim.

Prosjektet er et pilotprosjekt i Fremtidens bygg og både studentboliger og barnehage skal bygges som passivhus med geovarme som energikilde.

Bygget skal bygges i massivtre for å redusere CO2-fotavtrykket og vil bli det største prosjektet som er bygget i Norge. Med 9 etasjer vil studentboligene også bli de høyeste byggene bygget i massivtre i Norge.

Hybler i kollektiv

Studentboligene er organisert som hybler i kollektiv fordelt på fem ni etasjers tårn. Tårnene har identiske planer med unntak av førsteetasjene som har noe ulik planløsning.

Nøkkelinformasjon:

  • 5 tårnhus i 9 etasjer med plass til 632 hybelenheter samt noe næringslokaler i 1. etg på alle tårn, 17.500 m2 BRA
  • Barnehage med plass for 171 barn, 2.350 m2 BRA
  • Ett «bydelshus» med plass til bydelsbibliotek for Trondheim kommune i sambruk med Velferdsavdelingen hos Studentsamskipnaden, er under planlegging i prosjektet.
  • Alle byggene bygges i massivtre, totalt ca. 5 600 m3 med massivtre.
  • P-kjeller med 30 p-plasser, sykkelparkering og tekniske rom, 1.040 m2 BRA
  • Alle bygg har passivhusstandard
  • Nærvarmeanlegg baser på geovarme
  • Prosjektet er med i Fremtidens bygg avhengig av funksjon.

Beskrivelse av bygget

Alle første etasjene inneholder utadrettede funksjoner. Program for førsteetasjene er: Næring, fellesvaskeri, treningssenter, felles aktivitetsrom og hybelleiligheter. Alle tårn har kjelleretasje med tekniske rom. Tårn A, B, C og D har boder i kjelleren, mens tårn E har boder i forbindelse med parkeringskjelleren. Prosjektet har bærekonstruksjon i massivtre, denne eksponeres i interiøret der ikke annet er angitt, grunnet tiltak for brann eller akustikk. Fasadene er også kledd i tre.

Det er gjort «banebrytende» arbeid for å redegjøre og dokumentere brann- og lydmessige forutsetninger for prosjektering av bygninger i massivtre.

Temasak: Hel ved på Moholt 50|50, massivtreprosjekt

Vil du diskutere et prosjekt?

Arnfinn Aune

Avdelingsleder Veidekke Bygg, Trondheim

T: +47 73 82 35 00 M: +47 907 72 818

arnfinn.aune@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

M: +47 950 20 730

torgeir.wiig@veidekke.no