Borgåi bru, FV 120

Tidsrom
September 2013 - Juni 2014
Omfang

Bru og turistanlegg

4,91 mill. MNOK eks. mva.

Adresse
Fv 120, Borgåi bru, Nore og Uvdal
Byggherre
Veidekke Entreprenør AS, region anlegg
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Underentreprise
Se i kart

Veidekke har bygd bru og turistanlegg ved Tunhovddammen.

Anlegget ligger i nordre enden av Tunhovddammen. Fv 120 går over dammen. En eksisterende platebru i betong skulle erstattes, da denne ikke kunne klassifiseres. Riving av eksisterende bru og bygging av ny bru måtte tas i 2 etapper, da Fv 120 ikke kunne stenges.

Bruplaten er 10 meter lang og 9 meter bred. Bruplaten er fundamentert på fjell og bygget opp med 19 stk. betongelementer med 300 mm påstøp. Brua ligger på 13 stk. brulagre. Det er på yttersiden av brua, mot Tunhovdfjorden bygget gangvei og utsiktsplattform. Dette i tilknytning til rasteplass ved siden av bruanlegget.

Av spesielle utfordringer ved prosjektet kan nevnes trafikkavvikling på Fv 120, samt vannføringen i elva under brua, som er utløpet fra Borgåi.

 

Nøkkeldata:

  • Betongvolum totalt: 342 m3 fordelt på bru og turistanlegg.
  • Armeringsmengde totalt: 48 tonn fordelt på bru og turistanlegg
  • Forskaling totalt: 750 m2 fordelt på bru og turistanlegg

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Gro Brathovde

Distriktsleder Veidekke Bygg Buskerud

M: +47 91 19 53 54

gro.brathovde@veidekke.no