Terminal Jekteviken E01

Tidsrom
Oktober 2014 - August 2015
Omfang

34 millioner kroner (eks. mva.)

Adresse
Torborg Nedreaas’ gate 5
Byggherre
BIR Nett AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Etablering av bygg for nytt bossuganlegg i Bergen Kommune for BIR Nett AS.

Omfang:

 • Vanntett nålespunt
 • Oppgraving og fjerning av sterkt forurenset masse transportert til sluttbehandlingsanlegg
 • Oppfylling og tilrettelegging for påfølgende entreprise

Mengder:

 • 4000 m3 med lettere forurenset masse til deponi
 • 1200 m2 med vanntett nålespunt
 • 13 500 tonn med sterkt forurenset masse
 • 7000 m3 sprengstein innenfor spunten

Spesielle utfordringer:

 • Spuntarbeider tett inntil sterkt trafikkert vei og eksisterende boligbebyggelse
 • Svært intensivt prosjekt
 • De sterkt forurensende massene, var svært forurenset og kunne ikke deponeres (krav fra Fylkesmannen). Massene er derfor transportert til ATM sitt sluttbehandlingsanlegg i Nederland (http://www.atmmoerdijk.nl/web/Home-31.htm)
 • De sterkt forurensede massene medførte også svært høye krav med hensyn på naboforhold. VD utviklet derfor svært strenge kontrollregime, måling i sanntid, informasjon til naboer ol.

Prosessen:

 • Sept. 2014 Prosjektering
 • Nov./Des. 2014 Spuntarbeider/Fjerning av lettere forurenset masse
 • Des. 2014 Fjerning av sterkt forurenset masse
 • Jan. 2015 Innfylling av sprengstein til nytt bygg
 • Feb. til Aug. 2015 Drift av brakkerigg for sidestilte entrepriser
 • Aug. 2015 Overlevering
Camilla Tangenes, Prosjektleder BIR Nett AS:
Vårt prosjekt var vel som et pionerprosjekt å regne i norsk målestokk med tanke på transport av sterkt forurensede masse på båt til utlandet for rensing og sluttbehandling der. Til tross for utfordringer underveis (spunting i særdeles kompakte masser samt et uforutsigbart båtmarked), var vi aldri i tvil om at Veidekke skulle få prosjektet i havn.
Veidekke var løsningsorientert og handlekraftig samtidig som de oppretthold en strukturert og god kommunikasjon. Veidekke forstod også vårt behov for å gi naboer rundt anlegget god informasjon underveis og bidro i vår dialog med naboene. Det er tre ord som sitter godt i minne; «Dette løyse me!»

Vil du diskutere et prosjekt?

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Bygg Bergen

M: +47 970 95 333

erlend.bygnes@veidekke.no