K35 Hauger og Kolsås, Kolsåsbanen

Tidsrom
Mai 2013 – September 2014
Omfang

Parsell K35 på Kolsåsbanen

182 MNOK eks mva

Adresse
Brynsveien 135, 1352 Kolsås
Byggherre
Sporveien
Arkitekt/rådgiver
Arne Henriksen Arkitekter AS/ Aas-Jakobsen AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har oppgradert Kolsåsbanen i Bærum til metrostandard på strekningen Jar til Kolsås, på oppdrag fra Sporveien.

Generelt

Dette innebærer blant annet at plattformene forlenges til ca. 120 meter for å kunne betjene 6-vogns togsett, alle kryssinger blir planfrie og strømskinnen plasseres på svillene tilsvarende som for det øvrige T -banenettet. Denne kontrakten gjelder entreprisen K-35 Hauger og Kolsås stasjoner, km 15,050 til 16,410.

Arbeidene omfatter blant annet bygging av ny sportrase med underbygning, 2 nye stasjonsanlegg i henhold til metrostandard, 2 nye tekniske bygg i landkar for bru Høgåsveien, teknisk bygg Kolsås, nytt likeretter bygg, ny bru ifm banesenkning ved Høgåsveien, samt ny t-bane bru over Toppåsveien og utvidelse av busslomme og omlegging av Brynsveien for Bærum kommune/Statens vegvesen. I tillegg omfatter arbeidene stasjonselektro, støy- og innsynsskjermer, og gartnerarbeider på stasjonsområdene.

 

Nøkkeltall:

 • Sprengning i dagen for spor: 24 000 m3
 • KS-peling: 33,5 km
 • Uttransport av masse: 52 000 m3
 • Fordrøyningsmagasin: 1 110 m3 (3 stk)
 • VA-ledninger: 5,5 km
 • VA-kummer: 97 stk
 • Frostsikring med Leca: 4 100 m3
 • Armering: 1 130 tonn
 • Betong: 7 650 m3
 • Støyskjerm: 2,5 km
 • Banegjerde: 2,0 km
Temasak: Samarbeid på skinner

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no