E105 Kirkenes

Tidsrom
September 2014 - Juli 2016
Omfang

268,9 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Vei E105, Ekhaugen parkeringsplass, 9912 Hesseng
Byggherre
Statens vegvesen, Region Nord
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke skal utbedre 5,5 km av E105 i Finnmark, Parsell 1 Bjørkheim - Elvenes for Statens vegvesen.

E105 er den eneste riksvegforbindelsen mellom Norge og Russland. Strekningen som skal utbedres går mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør-Varanger kommune. Bjørkheim ligger sør for Kirkenes, Elvenes ligger ved oset der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. E105 er en langt viktigere veg på russisk side enn på norsk. Fra Murmansk svinger den sørover og går gjennom Russland og Ukraina før den ender i Jalta på Krim. Mellom Bjørkheim og Jalta er det 3 770 kilometer.

Arbeidene omfatter bygging av ny vei og gang- og sykkelveg fra kryss E6 mot Elvenes, samt rundkjøring og vei på E6. Det skal bygges kulvert under E105 for skiløypetrase og nytt veglysanlegg lang E6 og E105. På eksistrende Bjørkheim bru på E6 skal asfaltdekke og rekkverk skiftes ut. Det skal videre drives en T9,5 tunnel på 690 m gjennom Trifonhøgda samt foreta ombygging av Elveneskrysset, FV 354 / E105.

Hel ny trasé

Ca. 2,2 km av den nye vegen får helt ny trasé, for øvrig bli nåværende veg oppgradert. En 690 meter lang tunnel inngår i den nye traséen. Srengning i tunnelen skal være ferdig juni 2015. Tunnelmassen trengs til å legge den nye E105 gjennom et område med kvikkleire.

Ny vegbredde blir 8,5 meter, skuldre inkludert. Tunnelen får profil T9,5. Der vegen følger nåværende trasé blir det lagt gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende E105, som vil bli degradert til en kommunal veg. Her blir trafikken minimal.

I dag tar E105 av fra E6 i et T-kryss på Bjørkheim. Det blir bygd om til en rundkjøring.

Nøkkeldata:

 • Ny vei langs eksisterende Ev6 og Ev 105: ca 3350 meter
 • Ny vei i nytt terreng: ca 1500 meter
 • Ny rundkjøring med radius 42 meter
 • Nytt fullkanalisert T-kryss på Elvenes
 • Gang og sykkelvei langs Ev6 og Ev105: ca 3050 meter
 • Skikulvert: 24 meter
 • Tunnel: T9,5: 690 meter
 • Sprengning bergmasser vei i dagen: 151 000 m³
 • Sprengning bergmasser tunnel: 58 000 m³
 • Masseflytting av jord: 51 000 m³
 • Masseflytting av fjell: 180 000 m³
 • Frostsikringslag: 40 500 m³
 • Frostsikringslag: 27 500 m³
 • Forkiling med knust asfalt Ak: 22 500 m²
 • Forkiling med steinmaterialer Fk: 39 000 m²
 • Bærelag av asfaltert grus Ag: 54 300 m²
 • Fresing av asfalt: 31 000 m²
 • Asfalt bindelag og slitelag: 126 000 m²

Se video fra Statens Vegvesen: Gjennomkjøring Trifontunnelen på E105

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no