FV 246 - Stave bru

Tidsrom
August 2013 - Desember 2013
Omfang

10 MNOK. ekskl. mva.

Adresse
Ål i Hallingdal
Byggherre
Statens Vegvesen, Region Syd
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Stave bru ligger ved Rv7 ved Ål i Hallingdal og går over Fv 246 der fylkesvegen krysser under Rv7.

Brua er formet som en betongkulvert uten bunnplate der kulvertveggene er fundamentert på fjell. Frihøyden er blitt økt fra 3,2 m til 4,9 m ved at veilinjen på Fv er blitt senket over en lengde på 100 m ut til hver side av kulverten. Dette ble utført med en kombinasjon av fjellsprenging og wiresaging langs med hver kulvertvegg. Kommunalt VA anlegg ble anlagt i veien ifbm. veisenkingen. I tillegg til økning av frihøyde, ble eksisterende kantdrager over kulverten vannmeislet bort, og det ble etablert nye, samt montert nytt brurekkverk.

Hovedmengder i prosjektet:

- Graving: 500 m3

- Sprenging: 2.400 m3

- Forskaling: 100 m2

- Armering: 50 t

- Betong: 130 m3

- Brorekkverk: 90 m

- Ny vei: 250 m

- Veirekkverk: 300 m

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Gro Brathovde

Distriktsleder Veidekke Bygg Buskerud

M: +47 91 19 53 54

gro.brathovde@veidekke.no