Dam Prestfoss

Tidsrom
Januar 2014 - November 2015
Omfang

7,2 mill. MNOK ekskl. mva

Adresse
3350 Prestfoss
Byggherre
Modum Kraftproduksjon KF
Arkitekt/rådgiver
Multiconsult
Kontraktstype
Se i kart

Vi bygger ny dam, nedstrøms gammel nåledam i enden av Kråkefjorden i sentrum av Prestfoss.

Arbeidene vi skal utføre er graving, sprengning, forskaling, armering og betongarbeider. På toppen av østre pillar skal det bygges ett lite lukehus for betjening av tappeluke og selve damlukene som er luftestyrte OBER Mayer luker.

Det skal bygges ny vei frem til dam og eksisterende nåledam skal fjernes ved anleggsslutt.

Alle tekniske installasjoner er egne entrepriser.

Jobben er væravhengig. Arbeidene er fordelt på to vintersesonger pga. forventet liten vanntilføring i elva.

Ny lukedam består av en ca. 6 m lang overløpsdam, vestre pilar, og en 20 m lang og 8,2 m bred luketerskel av massivbetong, østre pilar, tappeluke og østre vederlag. På luketerskel skal det monteres ei 20 m lang og 2,4 m høy luke. I tappeløpet ei 3 m bred og 2,9 m høy tappeluke.

Vil du diskutere et prosjekt?

Gro Brathovde

Distriktsleder Veidekke Bygg Buskerud

M: +47 91 19 53 54

gro.brathovde@veidekke.no