Fundamenter - armering og betong: Følg byggingen av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Fundamenter - armering og betong: Følg byggingen av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

12.12.2014 - 10:56

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.


Les alle temaartiklene relatert til fotballsenter i Sør-Afrika.

Mandag i forrige uke (uke 49) kom armeringsjernet til byggeplassen. Akkurat som hos oss i nord: En blanding av ferdigbøyde poster og stenger. Ingen av ungdommene hadde tatt i armeringsjern før, langt mindre bundet jern.  Grøftene for fundamenter var ferdiggravd før helgen. Noe av den tørre, finkornede siltsanden var blåst ned i grøftene i løpet av helgen. Så: mer graving!

Vi bestemte oss for å prefabrikere armeringsdeler oppe på bakken, og deretter løfte dem i seksjoner ned i grøftene.

Hovedmålet for ukens arbeid var å få støpt fundamentene. Det klarte vi. Fredag kom fire betongbiler (fem kubikkmeter hver) og vi slapp stort sett bruk av trillebårer.

"En av jentene spurte om hun kunne få betongen som var til overs. Selvfølgelig kunne hun det."
-Asle Hermansen
 

Ungdommene var ivrige, nysgjerrige, noen litt skremte av mengdene, tempoet, kommandoropene, bråket av den bensindrevne vibratoren, betongbilene som kjørte seg fast. Alt dette som vante bygningsarbeidere har som hverdag.

Vi ble ferdige kl. 15 fredag, med en kubikkmeter betong til overs. En av jentene spurte om hun kunne få betongen som var til overs. Selvfølgelig kunne hun det. 10 minutter etterpå dukket en pickup opp, med kjæresten, og to hjelpere. Vi spadde opp og de dro hjem, med folk og betong på det lille lasteplanet. Glade for å ha fått noe gratis. Betongen ble brukt på en utbedring hjemme, utover fredagskvelden.  Helt på slutten av kvelden hadde den vel ikke de 25 Mpa den var levert som.

Tilværelsens små og store utfordringer

En av jentene -  vennlige, hyggelige Sphe  - hadde ikke fått lønna si inn på kontoen forrige uke. Grunnen var noe trøbbel med oppgitt bankkonto. Det betyr å reise til et tettsted 40 kilometer unna, for å ordne opp i noe som hun trodde var i orden. En slik reise betyr å stille seg i veikanten, og håpe på at enten noen tar på haikere, eller en av de offisielle ”spleise-drosjene” dukker opp. Det er ingen busser som går. Drosjene starter når de nærmer seg full, og tar en sum fra hver person som dukker opp. Så for Sphe betydde det en tur som varte fra 07 – 12. Med tap av lønn halve dagen, og en dagslønn i ekstrautgifter. Tenk på dere som leser dette i Skandinavia. Dagslønn på 100 Rand, 65 kr. Mist halvparten, og få ekstrautgifter i tillegg. Det skulle bare mangle at jeg ikke skulle dekke det hun tapte. Det tilsvarer et par lunsjer på HK.

Onsdag kom Cya – en av guttene – til meg kl 08. Han var blitt bitt av en hund på vei til skolen. Ikke store såret syntes jeg. Men formannen slo alarm: Kjør Cya til klinikken! Her er det stor fare for rabies. Klinikken kom vi til etter et konglomerat av grusveier, et godt stykke fra hovedveiene jeg omsider har vent meg til. Og der, 100 mennesker i kø. Heldigvis fantes det oppslag over 10 kategorier av pasienter som kunne gå foran i køen. Å være i arbeid var en av dem. De ni andre kategoriene var stort sett rammet av verre hendelser enn å ha arbeid. Cya fortalte meg at på dette venterommet hadde det kanskje ikke vært en hvit mann før. Jeg var der en time, mens jeg ventet på at Cya fikk undersøkelse og medisiner.  Leger fantes det ikke, men en god del sykepleiere. Men gratis var det.

Visste dere at hvis dere har fått rabies, så orker dere ikke tanken på å drikke vann? Formannen fortalte Cya det, og ba han drikke vann ofte.

Helgeplaner

Med sjømenn blant slekt og venner er Durban et navn som ofte har dukket opp i fortellinger. Sammen med Buenos Aires, Shanghai, Rotterdam og Singapore. Til Durban går turen. Jeg vil se - og lytte til - det Indiske Hav.

Vil du vite mer om dette?

Asle Hermansen

Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no