Vindkraftverk – en suksesshistorie fra sør til nord

Vindkraftverk – en suksesshistorie fra sør til nord

14.01.2014 - 14:50

Lista vindkraftverk i Vest-Agder og Raggovidda vindkraftverk i Finnmark er to gode eksempler på prosjekter som viser Veidekkes kompetanse i et spennende marked.

På Lista leverte Veidekke alt av infrastruktur, fundamenter og trafobygg i en totalentreprise. På Raggovidda har Veidekke totalentreprise på store deler av infrastrukturen, og er hovedentreprenør på trafobygget.

Raggovidda og Lista vindkraftverk

31 vindturbiner, med en installert effekt på 72MW, og en årlig elektrisitetsproduksjon som tilsvarer strømforbruket til omtrent 12.000 husstander gjør Lista vindkraftverk til et spennende miljøprosjekt. Og når teamet, bestående av blant andre prosjekteringsleder Egil Rasmussen, prosjektleder Kjell Skjølingstad og anleggsleder betong, Kai Ola Urevatn, reiser de drøye 2700 kilometerne fra Lista til nordspissen av landet, nærmere bestemt Raggovidda utenfor Berlevåg, hadde man god erfaring og haugevis med kompetanse til å få til nok et suksessprosjekt.

Mange fellestrekk

- Det er veldig mye som er likt på Raggovidda og på Lista. Det er klart at noen ting må endres noe ettersom de eksterne forholdene er annerledes, men prinsippene er de samme. Utfordringen her, som vi i liten grad opplevde på Lista, er jo at alt må i enda større grad tenkes gjennom fordi det ligger såpass isolert til. Det krever enda bedre planlegging, sier Egil Rasmussen, prosjekteringsleder for begge prosjektene. Det er ingen tvil om at erfaring og kompetanse har spilt en viktig rolle for Veidekkes arbeid med vindkraftverk. Totalentreprisen på Lista, med kontrakt på alt frem til flensen på de Siemens-plasserte møllene, viser at Veidekke har kompetanse på langt med enn bare betongarbeidene. På Raggovidda gjenstår fortsatt noe arbeid, men det aller meste er levert – og statusen er: nok en suksesshistorie.

- Vi hadde totalentreprisen på Lista, og det var en modell som fungerte godt for oss og for byggherren. På Raggovidda har vi utført infrastrukturen inkludert turbinfundamenter som totalentreprise, mens kabelgrøftene og trafobygget er utførelsesentreprise. Det har også fungert godt for oss, og vi viser en helhetlig kompetanse og en styrke som Veidekke kan være stolte av, sier Egil Rasmussen.

Raggovidda vindkraftverk prosjektbeskrivelse

Lista vindkraftverk prosjektbeskrivelse