Veidekke tar det første spadetaket i Sør-Afrika

Veidekke tar det første spadetaket i Sør-Afrika

25.04.2014 - 13:22

På Masibonisane High School i Sør-Afrika skal Veidekke bygge et fotballsenter for jenter.


Les alle temaartiklene relatert til fotballsenter i Sør-Afrika.

I begynnelsen av mars ble det første spadetaket tatt for senteret, som i byggeperioden også skal bidra til å utdanne unge lærlinger i byggeteknikk og HMS (helse, arbeidsmiljø og sikkerhet).

Veidekke har siden 2010 hatt et engasjement i det unike CSR-programmet Football for Life, utviklet av FC Rosengård (tidligere LdB FC Malmö), World Village of Women Sports og Star for Life i Sør-Afrika. Programmets visjon er å bidra til at jenter vokser opp til å bli sterke, bevisste og trygge individer, og også bidra til kampen mot HIV/AIDS-relaterte sykdommer.

Lærlingprogram

Byggingen av fotballsenteret gjøres i samarbeid med Star for Life sitt treningsprogram «Skills for LifeProgrammet vil i gjennomføringen dra nytte av kunnskap fra Veidekkes eget program «Skole på byggeplass».

HMS i fokus

Asle Hermansen, daglig leder for «Skole på byggeplass», var til stede på Masibonisane High School for å dele sine erfaringer fra Veidekke. Foran 60 kandidater til lærlingprogrammet snakket Asle om byggeteknikk, ferdigheter, og viktigheten av HMS, og fortalte studentene om ulike yrkesretninger innen bygg- og anleggsbransjen.

- Å utvikle sine kunnskaper og praktiske ferdigheter er alltid verdifullt. Det gir oss glede, stolthet og en mulighet til å påvirke vår fremtid. Derfor er det veldig inspirerende for meg å dele Veidekkes erfaringer og gi disse unge og nysgjerrige mennesker økt bevissthet og kunnskap som også redder liv, sier Asle.

Av 60 kandidater vil 15 bli valgt ut til lærlingeprogrammet gjennom intervjuer. Byggestart er planlagt til oktober 2014. Når fotballsenteret er klart, vil det blant annet omfatte lokaler for opplæring, garderober, sovesaler og kjøkken.

Etter spadetaket ble det plantet et tre i skolegården som et symbol på satsingen, og håpet er at det vil vokse og gi enda flere unge jenter et bedre grunnlag for et godt liv.

For ytterligere informasjon:

http://www.veidekke.se/miljo-och-samhalle/samarbeten-och-sponsring/football-for-life