Følg byggingen: Veidekke bygger fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Følg byggingen: Veidekke bygger fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

24.11.2014 - 12:49

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.


Les alle temaartiklene relatert til fotballsenter i Sør-Afrika.

Torsdag 20. november kl. 07 startet det praktiske arbeidet med treningssenteret for fotballjenter. Senteret er en gave fra Veidekke, og skal bygges på Masibonisane High School. På startdagen var 9 ungdommer møtt opp, og hos den valgte entreprenøren: ”Town and country construction”.


Veidekke har siden 2010 hatt et stort engasjement i det unike CSR-programmet Football for Life i Sør Afrika. Målet for programmet er å styrke unge kvinners selvfølelse og bevissthet – og dermed bidra i kampen mot HIV og AIDS. Gjennom byggingen av et senter for kvinnefotball, styrkes nå satsingen. Les mer om bakgrunnen for "Veidekke bygger fotballsenter for jenter i Sør-Afrika".

I Sør Afrika har skolene og bedrifter sin sommerferie en måned rundt jul. I tiden fram til ferien vil ungdommene være ansatt som ”general workers” hos entreprnøren. Slik jeg forstår det utføres mye av det mauelle arbeidet på byggeplasser i Sør Afrika av ”general workers”. Helt ufaglærte, midlertidig ansatt på nokså lav lønn. Det forventes ingen fagkunnskap, men at de gjør det som blir fortalt. Gruppen av ungdommer (som i løpet av fredagen har vokst til 13) er blitt tatt inn etter forhandlinger med entreprenøren. Det er planen at colleget i nærmeste større by – Richard Bay – skal inn i bildet i januar. Allerede i starten er entreprenøren inneforstått med at prosjektet har en viktig opplæringsdel, og at denne opplæringen skal formaliseres av en skole etter ferien.

Bygget

Bygningen vi skal være med på å bygge er en nesten 300 kvadratmeter stor bygning, i en etasje. Bygget reises innenfor gjerdene til Masibonisane High School. Hovedstrukturen er et stålskjelett med 4 hoveddeler, plassert på 8 betongfundamenter. Det vil bli et støpt, flytende gulv innenfor veggene. Den mest vanlige byggeteknikken her er hullromsblokker av betong, eller massive betongstein, litt større enn vår teglstein. På dette bygget skal benyttes blokkprodukter av betong, som mures opp mellom stålsøyler, og pusses utvendig og innvendig før maling. Det gjør ar murere og pussere (bricklayers and plasterers) er viktige yrkesgrupper.

Det vi har gjort de første to dagene er flytting av gjerder, fundamentering av stolper, bestemme byggelinjer og lage salinger. Først registrering av ungdommene inn i bedriften. Som også forutsatte bostedsbevis, etablering av bankkonto, notere klær- og skostørrelser. For oss som er opptatt av renslig økonomi er det betryggende at all lønnsutbetaling skjer via bankkonto. Men da er det greit å vite at hovedgrunnen her kanskje ikke er frykten for svarte penger, men at pengetransport ut til arbeidsplasser på lønningsdagen står i fare for å bli robbet.

Utfordringer

Den viktigste utfordringen er å holde motivasjonen opp hos ungdommene som deltar. I den første perioden har de en liten lønn som ”general workers”. Hva som skjer når de i januar blir registrert inn i skolesystemet er uavklart. Det finnes visse stipendmuligheter, men det er langtifra noen selvfølge. Allerede nå etter 2 dager kommer ungdommene med spørsmål hjemmefra om hva som vil skje etter nyttår. Nå har vi 13 ungdommer i gruppen som har ambisjoner og drømmer  om en framtid i forskjellige yrker: murer, rørlegger, elektriker, ingeniør, lærer. På et klasseromsmøte onsdag hørte jeg en av de unge mennene holde en flammende tale om at han ville bygge veier og infrastruktur i hele Sør Afri8ka. Vi må klare å holde drømmene deres levende, og gjøre dem nysgjerrige på å lære av hva de deltar i. Jeg tror at å være med fra A til Å i et byggeprosjekt, å se framdrift som resultat av planlegging og  samarbeid mellom fag er et godt utgangspunkt. Et godt utgangspunkt for fagopplæring, høyere utdanning og allmendannelse. Både i Sør Afrika og Norge.

Det er andre, mindre utfordringer. Varmen er uvant. Zulu-navn er vanskelig å huske, skille fra hverandre, og uttale. Byggeteknikken og mangel på formaliteter er lettere å håndtere. Bygningen ”skal stå ca her”, sa formannen og skrittet opp en lengde. Dermed var byggelinjen bestemt. Høyden på ferdig gulv blir bestemt etter hvert, etter at fundamentene er gravd ut. Gropene for fundamenter blir handgravd av våre ungdommer, for 100 rand pr dag, ca 60 kr. Etter sigende normallønn for midlertidig ansatte ”general workers”.  Utgifter til arbeidsklær blir vanligvis trukket av lønnen på 3 måneder. Jeg har bestemt at Veidekke dekker ungdommenes arbeidsbukse og vernesko, ca 3000 kr for hele gruppen.

HMS og arbeidsforhold

Alle har fått synlighetsvester. Kravet for å komme inn på byggeplassen er vernesko og arbeidsklær. Hjelm kreves ikke så lenge det bare er arbeid i grunnen. Det kan synes som at vernesko er det området de er strenge på. Folk jobber fra kl 07 – 16- 15 minutter ”tea-time” fra 09, og 45 minutter lunsj fra kl 12.

 

Vil du vite mer om dette?

Asle Hermansen

Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no