En ny, grønn og bilfri bydel på Lilleby i Trondheim

En ny, grønn og bilfri bydel på Lilleby i Trondheim

19.11.2014 - 11:50

På nordspissen av Trondheim by bygges Nye Lilleby. Totalt 1100 leiligheter spretter opp i en ny og bilfri bydel. Salget på Lilleby startet 25. november 2014.

Privat hageareal og takhager, felles hageparseller og parkområder – det er noe av det om skal friste folk til Lilleby. I tillegg vil det være bilfritt inne på selve området fordi parkeringsplasser vil være i parkeringskjeller eller utenfor boligområdet. For å skape et levende bomiljø skal det bygges både rekkehus og leiligheter i ulike størrelser.

Meld din interesse for Lilleby-prosjektet

– Det er et utrolig spennende og fint boligprosjekt som får mye positiv oppmerksomhet av flere grunner. Det ene er selvsagt at bomiljøet vil være bilfritt ettersom vi legger all parkering under eller utenfor boligområdet. Det er også et spennende sted for oss å etablere nye leiligheter ettersom historien er en så stor del av Trondheim bys historie, sier prosjektleder i Veidekke Eiendom, Hege Tryggestad.

"Se min bydel, den er grønn som gresset, alt hva jeg eier, det er grønt som den. Det er fordi jeg elsker alt det grønne, og fordi jeg bor på Lilleby" .
 

Historien om Lilleby

Det nye boligprosjektet bygges på historisk grunn i Trondheim. Fra midten av 1800-tallet ble det skilt ut en rekke eiendommer som fungerte som lyst- og feriesteder eller mindre ladegårder for velstående byborgere. Disse eiendommene ble skilt ut mot slutten av 1800-tallet i takt med utviklingen av byen, og i 1927 ble Lilleby Smelteverk grunnlagt. Smelteverket var blant annet kjent for å lage verdens reneste ferrosilisium – et halvfabrikat som blant annet brukes i fremstilling av rustfritt stål og karbonstål. I 2002 ble smelteverket nedlagt og produksjonen flyttet til Mo i Rana. Et industrieventyr var over, men drivkraften og stoltheten lever videre i beste velgående.

Følg NyeLilleby på Facebook

Bilfritt

Lade og Lilleby har de beste klimatiske forutsetningene i Trondheim for å bygge en hageby og en grønn bydel. Dette kommer til å vises i alle faser av utbyggingen når et grått og svart industrimiljø transformeres til et grønt og frodig – og bilfritt – bomiljø.

– Dette viser at vi kan ta et samfunnsansvar og være med på en bærekraftig utvikling av nye, grønne bydeler. Vi erkjenner at det krever mye å være med på så store byutviklingsprosjekter, men det er viktig for oss å kunne ta det samfunnsansvaret. Nye Lilleby blir «grønn» på flere måter også, det ligger i en eksisterende infrastruktur hvor kollektivtilbudet fungerer, det ligger nært sentrum og det er grønne lunger,  sier Pål Aglen, regionleder i Veidekke Eiendom.

Attraktivt og barnevennlig

I første byggetrinn er det planlagt å legge ut både store og små leiligheter og ikke minst rekkehus.

– Målet er at Nye Lilleby skal være attraktiv å bo i, attraktiv å besøke og attraktiv å arbeide i. Dette målet har vi satt oss fra første byggetrinn, og starter med å rydde hele det store industri området for bygninger og forurensninger. Før det bygges en eneste bolig skal området såes med gressbakker og trær slik at det innbyr til lek og aktiviteter fra første stund, sier Hege Tryggestad.

Du kan lese mer om prosjektet, se film fra området og melde din interesse på veidekkebolig.no/nyelilleby

Velkommen til Nye Lilleby
Velkommen til Nye Lilleby