640 m over Aurlandsfjorden

640 m over Aurlandsfjorden

15.09.2010 - 15:22

640 m over Aurlandsfjorden, ved Stegasteinen, har Veidekke Sogn og Fjordane bygd en 33 m lang utsiktsplattform rett ut i løse luften på kanten av stupet ned mot Aurland.

En del av Norske Turistveier

Utsikten er turistbrosjyrevakker med fjord og snøfjell og bygda rett under. Prosjektet er et ledd i Vegvesenets utbygging av Norske Turistveier, og omfatter foruten plattformen, bygging av kiosk, toaletter og rasteplass med parkering for busser og biler på fjellovergangen mellom Aurland og Lærdal. Denne veien var den eneste forbindelsen mellom bygdene før den 24 km lange Lærdalstunnelen ble bygget.

Arkitekttegnet

Utsiktsplattformen er arkitekttegnet, en konkurranse vunnet av arkitektene Todd Saunders og Tommie Wilhelmsen. Den 33 m lange plattformen er bygd med stålbjelker som er lasket sammen, forbundet med tverrgående bjelker og vindavstiving. Plattformen er kledt med limtre.

Veidekke Sogn & Fjordane vant entreprisen i anbudskonkurranse med en pris på 8,7 mill. kroner. Mesteparten av betongarbeidene er utført i egen regi, inkludert utstøping av kantstein og integrerte benker. Selve plattformen er 33 m lang bygd med stålbjelker som er lasket sammen og forbundet med tverrgående bjelker og vindavstiving. Plattformen står på to 13 m høye støtteben på skrå inn mot fjellet på fundamenter forankret med fjellbolter. Vekten av stålkonstruksjonen er 43 tonn. Arkitekter er Todd Saunders og Tommie Wilhelmsen

Vil du vite mer om dette?

Rune Karlsen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Sogn og Fjordane

T: +47 57 67 90 10

rune.karlsen@veidekke.no

Vil du snakke med oss?

Veidekke Entreprenør Sogn og Fjordane avd. Sandane

Postboks 185, 6821 Sandane

Sørstrandsvegen 9, 6823 Sandane

T: +47 57 86 62 55

sandane@veidekke.no