Hogger ikke stein, men bygger katedral

Hogger ikke stein, men bygger katedral

04.01.2022 - 10:28

En sentral del av Veidekkes IT-strategi er å etablere «fabrikker» for spesialiserte tjenester på nøkkelområdene innsikt, integrasjon og masterdata. Vi er nå i en fase der vi skal utnytte potensialet vi har bygget i fundamentet til våre «fabrikker» og skal rekruttere til flere sentrale IT-stillinger, blant annet løsningsarkitekt Innsiktsfabrikken og arkitekt integrasjon & masterdata.

En av de viktigste komponentene i vår strategi, er bedre deling av data og standardisering av dataene. Integrasjoner for å fornye systemlandskapet vårt på nye og moderne måter og masterdata for å standardisere.

"Vi er mer opptatt av hvem du er – og hva du leverer snarere enn hvor du arbeider fra".
- Ola Grumstad, IT-direktør.

Ola Grumstad, IT-direktør.

Ola Grumstad, IT-direktør i Veidekke.

I Veidekke har vi over 500 bygg- og anleggsprosjekter til enhver tid og over 8 100 medarbeidere. Da er det klart at vi vi ikke hogger stein, men bygger katedral, forteller IT-direktør Ola Grumstad i Veidekke.

- Vi har et større bilde, store byggeprosjekter der data skal tilgjengeliggjøres til stab og støtte sentralt, og helt ut til våre folk som står i en byggegrop. Deres hverdag skal gjøres mer effektiv og produktiv. Vi trenger arkitekter i alle fabrikkene. Vi har brukt et par år på bygge fabrikkene og nå trenger vi å ansette personer som skal lede de, forteller Grumstad.

Løsningsarkitekt Innsiktsfabrikken

Innsiktsfabrikken er det sentrale teamet som leverer innsikt, analyse, datasett og rapporter til hele Veidekke.

- Vi mener det er avgjørende å få kontroll på dataflyten, både for å kunne digitalisere mer og få mer ut av de mulighetene som vi nå ser, sier Trond Sogn-Lunden Løsningsarkitekt data management i Veidekke og fortsetter:

- I løpet av de siste få årene har vårt syn på hvordan vi tenker på anvendelsen av data forandret seg voldsomt. Både hvordan vi kan utnytte data bedre, styre prosjektene bedre, gjøre bedre kalkyler, bedre oversikt over HMS, ytre miljø og kvalitet – og potensialet er stort for hvordan systemene skal snakke bedre sammen.

- Det er et rikt applikasjonslandskap i Veidekke, «teknologistacken» vår er basert på Microsoft. Innsiktsfabrikken var den første som leverte en plattform på det vi kaller Azure Foundation – en måte å levere skytjenester på i Veidekke. I dette inngår hovedsakelig Microsoft-teknologi som Data lake store, Analysis Services og Power BI på toppen. Vi bruker et ETL-verktøy som heter Talend. Dette systemet kan koble seg på hva som helst.

Løsningsarkitekten for innsiktsfabrikken får en sentral rolle. Rett vedkommende vil ha ansvar for at arkitekturen støtter effektive leveranser av innsiktstjenester i hele Veidekke-konsernet.

Stillingsannonse: Løsningsarkitekt innsiktsfabrikken

Podcast: Veidekke, Løsningsarkitekt


Arkitekt integrasjon & masterdata

Integrasjon og masterdata er sentrale satsninger i Veidekkes IT-strategi, hvor målet er å oppnå bedre utnyttelse av dataene fra våre mange systemer og produksjonsutstyr. Hovedoppdraget er å levere design av nye integrasjoner og masterdata-objekter samt endringer på disse, for å muliggjøre best mulig dataflyt til alle applikasjoner og brukere i våre mange avdelinger og lokasjoner i konsernet.

- Rollen har ansvaret for at vi får brukt dataene våre på en god måte. At flyten er god mellom våre systemer, at vi får gjenbrukt data og at dataene blir tilgjengelige for brukerne våre ute i våre bygg- og anleggsprosjekter, forteller IT-utvikler Truls Wium.

- Det er få begrensninger og mange muligheter rett person kan få i denne stillingen. Her kan man være med å bygge opp de store løsningene fra begynnelsen av. Vi ser etter en person som får teamet til å fungere. Vi velger helst en person som kan utfordre prosesser – men vel så viktig, å kunne følge prosessene. Et godt strukturert hode som klarer å være kreativ innenfor våre rammer er vår drømmekandidat, avslutter Wium.

Arkitekten vil få en sentral rolle og ha ansvar for at arkitekturen støtter effektive leveranser av integrasjons- og masterdatatjenester i hele Veidekke-konsernet.

Stillingsannonse: Arkitekt integrasjon & masterdata

Podcast: Veidekke, Løsningsarkitekt

 

Vil du vite mer om dette?

Daniel Pedersen

Manager MeyerHaugen AS

M: +47 406 01 792

daniel@meyerhaugen.no

Vil du vite mer om dette?

Ola Grumstad

IT-direktør Veidekke ASA

T: +47 974 08 462

ola.grumstad@veidekke.no