Munchmuseet har åpnet! Se byggingen i bilder

Munchmuseet har åpnet! Se byggingen i bilder

21.10.2021 - 10:32

Fredag 22. oktober 2021 åpnet det nye Munchmuseet i Bjørvika. Da er det akkurat 6 år siden første spadetak ble tatt, og Veidekke satte i gang grunnarbeidene. 29 måneder senere kunne vi overlevere et ferdig råbygg til byggherre Oslo kommune. Takk og gratulerer til alle som har gjort en innsats i dette spennende arbeidet!

Se byggingen av det nye Munchmuseet i bilder.
 

Står stødt

I løpet av vår byggeperiode ble tomta der det 13 etasjer høye bygget står, endret fra en asfaltert grunnflate og åpen sjø, til å være fundament for et 60 meter høyt bygg i betong og stål. Kaier ble revet, og kjeller ble utgravd. Det ble satt 311 peler som går til fjell 30-60 meter under bakken, og som bærer hele bygget.

Glidestøp på 33 dager

I rask rekkefølge fulgte arbeider med å prefabrikkere betongelementer på plassen, før de ble montert sammen til kaia som halve bygget står på. Rør og isolasjon ble lagt, før en tykk betongplate ble armert og støpt over hele grunnflata. Så ble glideformer montert, og råbygget i betong vokste fra 0 til 40 meters høyde på 33 døgn med arbeider dag og natt.

Ett år med dekkestøp og innvendige arbeider

Da kunne arbeidene med stålfagverket på forsiden av bygget starte, og rulletrappene til hver etasje ble heist på plass dirigert med millimeters presisjon fra stikkerne, etter hvert som fagverket vokste oppover.

Et smykke av en rømningstrapp ble montert i sør, og inne i betongkonstruksjonen ble det armert og støpt dekker og vegger oppover i etasjene. Og ett år etter at gliden var ferdig, nådde vi toppen på nytt med dekkene i den skrå delen.


 

 

Vil du snakke med oss?

Veidekke Infrastruktur - Anlegg

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

anlegg@veidekke.no