Skole på byggeplass - hva nå?

Skole på byggeplass - hva nå?

03.03.2020 - 11:46

Veidekke har i samarbeid med Akershus fylkeskommune gjennom flere år gjennomført programmet «Skole på byggeplass», et tilbud om fagarbeiderutdanning til elever som ikke har fullført videregående skole. Fra og med 2018 har Veidekke også samarbeidet med Hedmark fylkeskommune om Skole på Byggeplass, med en klasse Vg2 byggteknikk i Brumunddal, tilknyttet E6-prosjektet. Den nye fylkesinndelingen skaper nå usikkerhet rundt finansieringen – men håpet er at dette unike programmet kan få fortsette.

Tekst/Foto: Asle Hermansen

I perioden 20. januar 2020 til 3. april 2020, er alle 18 elevene i de to klassene ute i en 10 ukes praksisperiode på 16 forskjellige byggeplasser, i 9 forskjellige bedrifter. Halvparten av elevene har valgt fordypning i betongfaget. De andre har valgt tømrerfaget.

"Dette programmet fungerer så bra at det skulle vært organisert flere steder, og i flere bransjer".
- Asle Hermansen, daglig leder for Skole på byggeplass.
 

Klassebilde på Jessheim ikke fulltallig.

Klassebilde på Jessheim (2018-2019) - ikke fulltallig klasse på bildet.

32 skoleklasser har vært organisert

Skole på Byggeplass startet i 1997. Den første samarbeidspartner var Aetat, deretter NAV. Fra 2012 startet samarbeidet med Akershus fylkeskommune.

I løpet av 22 år har Veidekke organisert 32 skoleklasser. Klassene har vært lokalisert i 6 fylker: Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Akershus, Hedmark.

Fagtilbudet har vært fordelt slik:

  • Vk1 Betongfag: 16 klasser
  • Vk1 Tømrerfag: 1 klasse
  • Vk1 Anlegg og bergverk: 2 klasser
  • Vg2 Byggteknikk (med valgmulighet tømrerfag og betongfag): 13 klasser

I de to siste skoleårene har Skole på Byggeplass startet opp en klasse i to fylker. Akershus-klassen har hatt sin base hos Veidekke Industri på Jessheim. Hedmark-klassen har hatt sin base på Veidekkes anlegg på E6, i Brumunddal. Vi har samarbeidet med henholdsvis Jessheim og Ringsaker videregående skoler. Av de elevene som fullførte skoleåret 2018/19 fikk 14 læreplass. I 9 ulike bedrifter.

Petter Mausethagen i tømrerpraksis hos Malmo og Ugelstad (Hedmak/Innlandet)

Petter Mausethagen i tømrerpraksis hos Malmo og Ugelstad (Hedmak/Innlandet).

Ved oppstart hvert skoleår gjennomføres det først en omfattende sikkerhetsopplæring. Deretter noen grunnleggende øvelser i byggfagene. Etter det skal klassen bruke høsten til betongøvelser og tømrerøvelser. Vi får også inn bestillinger på mindre byggverk, som skal ferdigstilles på øvingsområdet vårt, og leveres kunder.

Før jul må hver elev velge om han/hun vil fordype seg i tømrerfag eller betongfag.

Etter nyttår skal elevene være ute i praksis på andre byggeplasser, både hos Veidekke og andre firmaer. Alle elevene skal ut i arbeidslag som skal ha ny lærling i laget til sommeren, forteller Asle.

 

Judson De Sequeira i betongpraksis hos PEAB (Akershus/Viken)

Judson De Sequeira i betongpraksis hos PEAB (Akershus/Viken).

 

Adrian Meland i betongpraksis hos Betonmast (Akershus/Viken)

Adrian Meland i betongpraksis hos Betonmast (Akershus/Viken).

 

Skole på Byggeplass bør sikres videre drift

Fra 2012 er Skole på Byggeplass finansiert av Akershus fylkeskommune, og fra 2018 også av Hedmark fylkeskommune. Både bransjen, Veidekke, samarbeidsskolene og fylkeskommunene har hatt nytte og glede av dette samarbeidet. I løpet av de 7 årene Veidekke har samarbeidet med Akershus fylkeskommune (og 2 år med Hedmark fylkeskommune), har prosjektet resultert i 66 læreplasser.

– Begge våre samarbeidende fylkeskommuner har fra nyttår blitt en del av nye fylker: Viken og Innlandet. Vi håper at prosjektene videreføres med avtale med de nye fylkene. Det er stort behov for opplæringsprosjekt som fanger opp noen av de som ikke har lyktes i ordinær videregående opplæring. Veidekke bidrar veldig gjerne i arbeidet for at flere skal fullføre sin fagutdanning.

Dette programmet fungerer så bra at vi eller andre også kunne ha gjennomført det flere steder, avslutter Asle Hermansen.

 

Fredrik Stenbråten i betongpraksis hos Veidekke på E6. (Hedmark/Innlandet)

Fredrik Stenbråten i betongpraksis hos Veidekke på E6. (Hedmark/Innlandet)

Ressurslenker

skolebyggeplass.no

Lærling i Veidekke

Vil du vite mer om dette?

Asle Hermansen

Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no