Er det sant at like barn leker best?

Er det sant at like barn leker best?

29.01.2020 - 09:41

Hvordan kan bygg- og anleggsbransjen bli et godt sted å jobbe for alle i 2030? Tirsdag 17. mars 2020 inviterer Diversitas til det første nettverkstreffet om mangfold, hos Veidekke på Skøyen i Oslo.

Bygg- og anleggsbransjen er den største landfaste bransjen i Norge. Vi sysselsetter over 245 000 mennesker, men bransjen oppleves fremdeles som mannsdominert og lite mangfoldig.

Hva er mangfold, og hvorfor er det viktig? Hvordan får vi tak i den beste kompetansen, slik at vi sikrer verdiskapning og bærekraft? Handler mangfold om å telle det, eller krever det mer?

Disse, og flere andre spørsmål knyttet til mangfold, forsøker vi å besvare på nettverkstreffet 17. mars.

Meld deg på her - Diversitas, hvordan kan bygg- og anleggsbransjen bli et godt sted å jobbe for alle i 2030?

Meld deg på (lenke i bildet)  - Diversitas, hvordan kan bygg- og anleggsbransjen bli et godt sted å jobbe for alle i 2030?

Kom og hør:

• Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, forteller om hvorfor og hvordan OBOS jobber med mangfold

• Loveleen Brenna, daglig leder i Seema AS, forteller om hvorfor mangfold er lønnsomt og hva som skal til.


Hvem kan delta: Alle som jobber i bygg- og anleggsbransjen

Når: Tirsdag 17. mars 2020

Tidspunkt: Mingling og lett servering fra kl.16.00, Programstart kl.16.30- 19.00

Hvor: Veidekkes hovedkontor i Skabos vei 4, 0278 Oslo

Arrangementet er gratis.

Det er "først til mølla" prinsippet som gjelder, og det er plassbegrensning.

Påmelding: Meld deg på her innen 12. mars.

 

Om Diversitas:

Diversitas ble stiftet høsten 2019 av Veidekke, Mesta, AF Gruppen, Backegruppen, Betonmast, JM Norge og Baneservice. Bedriftene innser at vi må samarbeide for å øke mangfoldet i bransjen. Dette er et viktig arbeid som krever holdningsendringer i bedriftskultur og i samfunnet for øvrig, og vi mener vi er mer slagkraftige sammen enn hver for oss. Diversitas arbeid bygger på verdiene toleranse, raushet og respekt.
 

Diversitas skal:

• være et nettverk og en møteplass for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen

• jobbe aktivt for å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsbransjen

• jobbe for å øke kompetanse på mangfoldsledelse

• jobbe målrettet for å øke bransjens attraktivitet og sikre fremtidig rekruttering

I oktober 2019 arrangerte Diversitas toppledermøte der de fleste av de store norske bygg - og anleggsselskapene deltok. Møtet resulterte i at alle tilsluttet seg samarbeidet og ønsker å forplikte seg til å jobbe målrettet med denne utfordringen sammen.

 

Les evt mer her:

Mesta-initiativ for rekruttering av kvinner til bransjen - og å holde på dem!

Historisk toppledermøte for mangfold og kjønnsbalanse

Seema i et historisk toppledermøte