Suksessen «Skole på byggeplass» fortsetter

Suksessen «Skole på byggeplass» fortsetter

15.09.2017 - 14:03

Veidekke Entreprenør har i samarbeid med Akershus fylkeskommune gjennom flere år kjørt programmet «Skole på byggeplass», et tilbud om fagarbeiderutdanning til elever som ikke har fullført videregående skole. Våren 2017 fullførte 12 elever skoleåret, og 9 av dem gikk ut i lære i betongfag eller tømrerfag– et av de beste resultatene noensinne.

Tekst/Foto: Asle Hermansen

23 august i 2017 startet en ny klasse med 15 elever. Fra oppstart har klassen sin base hos Veidekke Industri på Jessheim. Der er det blitt innredet undervisningslokaler i en gammel brakke fra krigens dager. De nye elevene er med på å gjøre ferdig spiserom og klasserom. Klassen er en Vg2 Byggteknikk, og alle elevene skal ha en grunnleggende innføring i flere byggfag, før de skal velge betongfag eller tømrerfag.

"Dette programmet fungerer så bra at vi eller andre kunne ha gjennomført det flere steder".
- Asle Hermansen, daglig leder for Skole på byggeplass.
 

Klassebilde ved skolelokalene hos Veidekke Industri på Jessheim.

Klassebilde ved skolelokalene hos Veidekke Industri på Jessheim.

Målgruppen for «Skole på byggeplass» er ungdommer i alderen 18-24 år som ikke har fullført videregående skole.

– Forutsetningen for å kunne bli med i programmet er at eleven har et sterkt ønske om å bli fagarbeider, enten tømrer eller betongarbeider. Veidekke har kjørt programmet i samarbeid med ulike partnere innen stat og fylkeskommuner siden 1996, og totalt hjulpet over 200 ungdommer til en ny start på sitt yrkes- og voksenliv, forteller ansvarlig for «Skole på byggeplass» i Veidekke, Asle Hermansen.

Skole på byggeplass hadde 15 elever ved oppstart i skoleåret2016/17. Elevene fordelte seg nokså jevnt mellom tømrerfag og betongfag. 12 av de 15 fullførte skoleåret. 9 av elevene hadde ved skoleslutt avtale om læreplass. I Veidekke, Seby, AF Gruppen, PEAB og Betonmast.

Sindre Tveter er nå betonglærling hos Veidekke Entreprenør, Nytt Munchmuseum.

Sindre Tveter er nå betonglærling hos Veidekke Entreprenør, Nytt Munchmuseum

Etter skolestart nå i august 2017 gjennomfører de først en omfattende sikkerhetsopplæring, samtidig som de er med å ferdigstille lokalene. Deretter noen noen grunnleggende øvelser i byggfagene. Etter det skal klassen bruke høsten til betongøvelser og tømrerøvelser. Vi har også fått bestillinger på mindre byggverk, som skal ferdigstilles på øvingsområdet vårt, og leveres kunder.

Før jul må hver elev velge om han vil fordype seg i tømrerfag eller betongfag.

Etter nyttår skal elevene være ute i praksis på andre byggeplasser, både hos Veidekke og andre firmaer. Alle elevene skal ut i arbeidslag som skal ha ny lærling i laget til sommeren, forteller Asle.

Bør utvides

Fra 2012 er Skole på Byggeplass finansiert av Akershus fylkeskommune, og Veidekke samarbeider med Jessheim videregående skole om gjennomføringen. Både bransjen, Veidekke, samarbeidsskolen og fylkeskommunen har hatt nytte og glede av dette samarbeidet. I løpet av de 5 årene Veidekke har samarbeidet med Akershus fylkeskommune, har prosjektet resultert i 44 læreplasser.

– Vi er nå inne i siste skoleåret som omfattes av den rammeavtalen vi har inngått, og vi håper at prosjektet videreføres med en ny avtale. Det er stort behov for opplæringsprosjekt som fanger opp noen av de som ikke har lyktes i ordinær videregående opplæring. Veidekke bidrar veldig gjerne i arbeidet for at flere skal fullføre sin fagutdanning.

Dette programmet fungerer så bra at vi eller andre også kunne ha gjennomført det flere steder, avslutter Asle Hermansen.

Fra Skole på byggeplass, 2016-kullet: Forskaling av vegger, Etterstad kolonihager.

Fra Skole på byggeplass, 2016-kullet: Forskaling av vegger, Etterstad kolonihager.

Ressurslenker

skolebyggeplass.no

Lærling i Veidekke

Vil du vite mer om dette?

Asle Hermansen

Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no