Et eksellent, grønt prosjekt

Et eksellent, grønt prosjekt

11.09.2017 - 11:24

Målet var å bygge sykehusplasser og omsorgsboliger for eldre mennesker i bydel Ullern i Oslo. Resultatet? Norges mest moderne, mest energieffektive og mest miljøvennlige sykehjem.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: Anders Ballangrud | Foto: Jiri havran

Jeg tror det blir mer fokus på dette med miljø, energiutnyttelse, fossilfrie byggeplasser og kortreiste, rene materialer i tiden fremover. Vi merker at flere og flere utbyggere stiller større krav til dette i forespørslene, spesielt offentlige byggherrer. Derfor blir vi nødt til å følge ekstra godt med på dette feltet, sier prosjektleder for Ullerntunet, John Opseth, i Veidekke Entreprenør, Distrikt Oslo.

Bygningen fra 1923 ble strippet innvendig. Kun bærekonstruksjonene og fasadeskallet ble stående igjen.

Bygningen fra 1923 ble strippet innvendig. Kun bærekonstruksjonene og fasadeskallet ble stående igjen.

BREEAM-NOR sertifisert

Ullerntunet bo- og behandlingssenter omtales som mer enn bare «Oslos fineste sykehjem». I tillegg til flotte uteområder og helsebygg som minner mer om et hotell enn et pleiehjem, er det det første sykehjemmet i Norge som har mottatt en såkalt BREEAM NOR-sertifisering. BREEAM omtaler seg selv som Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM. Sertifiseringen er bransjens egne verktøy for å måle miljøprestasjon og er utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC). Omsorgsbygg og Oslo kommune, som er byggherre for Ullern-prosjektet, hadde som mål å oppnå Very Good-sertifisering, og prosjekterte for det.

"Heldigvis er vi rigget for å påta oss jobber med denne typen miljøkrav. Det er også dette ambisjonsnivået Veidekke bør ligge på for å være konkurransedyktig også i fremtiden."
-Prosjektleder John Opseth.

Hevet ambisjonene

Et BREEAM-sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sykehjemmet mottok nettopp Very Good-status for designfasen, men underveis i byggeprosessen besluttet imidlertid byggherre, i samråd med Veidekke, å løfte ambisjonsnivået. Med noen enkle grep var det mulig å komme enda høyere opp på miljørangstigen, og Veidekke overleverte til slutt sykehjemmet med Excellent-klassifisering.

Ullerntunet har vært i bruk siden nøklene til sykehjemmet ble overlevert 1. oktober 2016.

Ullerntunet har vært i bruk siden nøklene til sykehjemmet ble overlevert 1. oktober 2016.

– Vi lå allerede såpass tett oppunder terskelen for å få Excellent-status og visste at dersom vi satte alle kluter til, var det oppnåelig. Og det fikk vi rett i, forteller Opset fornøyd. 

BREEAM-ambisjonene innebar satsing på en rekke kostnads- og energieffektive tiltak, deriblant for hvitevarer, kjølelager og vannreduserende løsninger i tillegg til utvikling av levedyktige habitater for dyrearter i området.

– Heldigvis er vi rigget for å påta oss jobber med denne typen miljøkrav. Det er også dette ambisjonsnivået Veidekke bør ligge på for å være konkurransedyktig også i fremtiden, fortsetter han.

Høye krav

Forprosjektet startet som et pris- og designprosjekt i 2012 i regi av Reinertsen Entreprenør, som ble kjøpt opp av Veidekke for to år siden. Siden har Veidekke Entreprenør hatt totalentreprisekontrakten på Ullerntunet, med ansvar for både prosjektering og utførelse i samspill med representanter fra alle faggrupper, -underentreprenører og leverandører. Oppdraget omfattet rehabilitering og ombygging til dagsenter, samt bygging av to nye og identiske sengebygg. Sykehjemmet, som er 16 000 kvadratemeter stort, har vært i drift siden nøklene ble overlevert høsten 2016.

Det har vært krav til utarbeidelse av CO2-regnskap for prosjektet.

Det har vært krav til utarbeidelse av CO2-regnskap for prosjektet.

– Å bygge et av Norges mest moderne sykehjem har vært både spennende og utfordrende. Å få på plass alle de tekniske installasjonene i totalt seks bygg har krevd sitt, med høye krav til luft, varme, rørføringer, branntettinger og annen sikkerhet, og ikke minst automasjon til slutt. Alt skulle klaffe og systemene måtte være kompatible, sier Opset.

Vi er stolte over resultatet og vi har fått veldige hyggelige tilbakemeldinger både fra de som bor her og de som jobber her, avslutter han.

Ullerntunet består av ett rehabilitert dagsenter og to, identiske sengebygg. Sammen utgjør de Norges mest moderne sykehjem.

Mange omtaler rommene som hotellrom heller enn pleierom.

Mange omtaler rommene som hotellrom heller enn pleierom.

 

Prosjektfakta

  • Hva: Nytt bo- og behandlingssenter
  • Hvor: Ullern i Oslo
  • Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
  • Ferdigstilt: Høsten 2016

Flere temasaker fra Veidekke

Ullerntunet på oslo.kommune.no

Følg oss på vår Facebook-side

 

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du vite mer om dette?

Anders W. Haugen

Direktør Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no