Eventyrlig godt samarbeid i Lillehammerregionen

Eventyrlig godt samarbeid i Lillehammerregionen

30.08.2017 - 11:05

Det var en gang en byggherre som ba Veidekke bygge et hotell. Det ble starten på et helt spesielt forhold. 22 år etter er snipp-snapp-snute ennå ikke i sikte.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: Guro Kulset Merakerås | Foto: Einar Aslaksen/Pudder agency

Vi må reise til Indre Østland for å høre hele historien. Om byggherre Anders J. Huuse, som siden 1995 har bedt Veidekke om å gjøre alle entreprenørjobber i Hunderfossen Familiepark. Om et Veidekke-distrikt som har ekstremt lav gjennomtrekk, både hva ansatte og oppdragsgivere angår. Anders J. Huuse er én av flere byggherrer som har valgt å ha Veidekke som sin faste, gode hjelper. Ikke bare i Hunderfossen Familiepark, som vi skal komme tilbake til, men også på andre, mer strømlinjeformede prosjekter. Det er et av disse vi skal besøke når vi en maidag går av toget på Lillehammer.

Boligprosjektet Solhøgda på Lillehammer

Boligprosjektet Solhøgda på Lillehammer.

Byen trekker pusten etter vinteren

Isen dekker en stadig mindre del av Mjøsa, slik at sola får større flater å speile seg i. Vi nyter synet av blå himmel over skogkledde åser. Høyt oppe i én av disse er en boligblokk under oppføring, et prosjekt som denne dagen lever opp til navnet sitt med glans: Solhøgda. Blokka som overleveres i november, er trinn én av tre, og inneholder 25 leiligheter. Veidekke er involvert både gjennom Entreprenør og Eiendom. Sistnevnte eier 40 prosent av prosjektet, og deler byggherreansvaret med Knut Strandenes, Werner Forr Nystuen og tidligere nevnte Anders J. Huuse. Kontrakten for byggetrinn to undertegnes tilfeldigvis akkurat denne dagen, etter at elleve av de 22 leilighetene i blokk nummer to er solgt.

– Trinn én er utsolgt – seks måneder før overlevering. Det er uvanlig oppi her. Det er ikke akkurat Oslo-markedet vi opererer i, framholder Stig Melbø i Veidekke Eiendom. Dersom alle tre trinnene realiseres, skal Veidekke bygge om lag 70 boenheter på Solhøgda. Det er et stort tall i den lokale sammenhengen.

Kjøpe bolig på Solhøgda?

Et lite distrikt

Distrikt Indre Østland er et lite distrikt, om ikke geografisk, så bemanningsmessig. Om lag hundre personer er ansatt ved distriktskontoret, medregnet alle funksjonærer og håndverkere. Men selv om de er få, og selv om gudbrandsdøler har ord på seg for å være et traust folkeslag, er Veidekkes folk i Indre Østland en framoverlent gjeng med mål om å levere varene og være tidlig ute når nye ting skal prøves ut.

– På Solhøgda kjører vi en pilot på å bruke BIM i såkalte samlokaliserte prosjekteringsmøter, forteller prosjekteringsleder og anleggsleder Sølvi Stundal Jevnesveen.

– Vi avholder heldagsmøter der vi jobber med modellen og løser ting der og da. Etter møtet skriver vi ikke referat, men lager dialogsmatriser der ulike, konkrete behov legges inn, sier Sølvi. Det er hun som leder disse møtene. Til stede er også prosjektleder, byggherre, arkitekt, rådgiver på betong og representanter for tekniske fag.

"Det er en stor fordel for oss at vi ikke trenger å starte på null med å forklare dette hver gang, så vi bruker stort sett de samme underentreprenørene på alle prosjektene våre."
-Anleggsleder Sølvi Stundal Jevnesveende 

Sølvi Stundal Jevnesveen er anleggsleder og prosjekteringsleder. Hun liker dobbeltrollen som gir et helhetlig innblikk i prosessen hele veien.

Sølvi Stundal Jevnesveen er anleggsleder og prosjekteringsleder. Hun liker dobbeltrollen som gir et helhetlig innblikk i prosessen hele veien.

– Vi har gjort en nyttig erfaring underveis. Dersom beslutningstaker og tegner er to ulike personer hos underentreprenørene, må begge stille på møtene, siden vi både skal ta beslutninger og føre dette inn i BIM-modellen. I trinn to vil vi stille dette som et absolutt krav, fastslår Sølvi, og får støtte av prosjektleder Geir Andersstuen, som kan fortelle at møtevirksomheten i prosjekteringsfasen ble halvert gjennom bruk av samlokaliserte prosjektmøter.

Mens Geir har én tittel, finner vi Sølvis navn to plasser på organisasjonskartet; som anleggsleder og prosjekteringsleder.

– Vi er ikke så mange her, og da blir det nødvendigvis en del dobbeltroller, sier Sølvi, som liker godt å aksle begge disse rollene.

– Jeg har fått en fin helhet fra tidlig fase i prosessen og kjenner tegningene, gangen i det hele og kontakten med byggherren. Det fungerer godt, sier Sølvi, som inntil nylig også hadde ansvar for kundenes tilvalg. Nå har de opprettet en egen stilling med ansvar for å serve flere prosjekters kundetilvalg.

Lokale underentreprenører

Mange av tilvalgene er knyttet til underleverandører. I tråd med involverende planleggingsmål for prosjektet på Solhøgda, benytter Veidekke nærmest utelukkende lokale underentreprenører og leverandører.

– Det sikrer at også de får et eierskap til prosjektet. Dessuten er det en trygghet for boligkjøperne å vite at arbeid og produkter er levert av lokale aktører, spesielt med tanke på etterarbeid og reklamasjoner, sier Sølvi. De lokale underentreprenørene får gode skussmål fra prosjekteringslederen.

– Det er en stor fordel for oss at vi ikke trenger å starte på null med å forklare dette hver gang, så vi bruker stort sett de samme underentreprenørene på alle prosjektene våre. De er greie å jobbe med, konkurransedyktige på pris, de stiller opp hvis det skulle være spesielle behov og kjenner til hvordan vi jobber.

Et lite distriktskontor kan ikke løse alle oppgaver med interne ressurser, og Indre Østlandet har pekt seg ut noen fagområder de vil satse på. Plasstøpt betong tar de seg alltid av selv. Det samme gjelder alt tømmerarbeid som påvirker klimaforskrifter og tetthetsskall. Der vil de ha kontroll. 

 

Fra venstre: Johan Viken (utplasseringselev), Trond Nesbakk (tømmerbas), Jan Ottosen (driftsleder betong og tømmer), Geir Andersstuen (prosjektleder), Sølvi S. Jevnesveen (anleggsleder/ prosjekteringsleder), Tore Berg (tømrer), Inge Furulund (tømrer) Stig Melbø (byggherre Veidekke), Pål Huse (tømrer), Ivar Abrahamsen (tømrer).

Gjengen på taket: Fra venstre: Johan Viken (utplasseringselev), Trond Nesbakk (tømmerbas), Jan Ottosen (driftsleder betong og tømmer), Geir Andersstuen (prosjektleder), Sølvi S. Jevnesveen (anleggsleder/ prosjekteringsleder), Tore Berg (tømrer), Inge Furulund (tømrer) Stig Melbø (byggherre Veidekke), Pål Huse (tømrer), Ivar Abrahamsen (tømrer).

Unge med nye løsninger

Lederen for tømrerne på Solhøgda er driftsleder Jan Ottosen, og Trond Nesbakk er bas. Trond er 30 år gammel, med 13 års erfaring som tømrer, fant han ut at tiden var inne for å takke ja til tilbudet om å ta ansvar som bas.

– Det er bra at vi unggutter får slippe til litt med nye løsninger, smiler han, og får ros av prosjektledelsen for at han har vært ivrig på å bruke prosjektrommet for å se på tegninger via mobilen.

– Det er kjekt å ha modellen der. For det første slipper jeg å gå rundt med et lass med tegninger, og det er bra i seg selv. Dessuten er jo denne modellen alltid oppdatert. Hvis jeg lurer på noe om kvelden, vipper jeg bare fram mobilen og får avklart det jeg grubler på med det samme, sier Trond, som bedyrer at han slett ikke er noen «tech-mann» som er spesielt ivrig etter å ta i bruk teknologi.

– Dette er første gang jeg har jobbet med modell på mobilen, men det fungerer veldig bra, sier han. Basrollen trives han også i, og avslører at det var et bevisst valg å ikke ta denne oppgaven tidligere.

– Det nytter ikke å være for fersk, da blir du bare satt fast og overstyrt.

Trond trekker ned snittalderen en del. Enda mer bidrar de to lærlingene Jarle Løkken (20) og Hermann Medby (21).

– Snittalderen på fagarbeiderne på distriktskontoret vårt er nærmere femti år. Vi er helt nødt til å ha fokus på rekruttering og lærlinger, framholder Sølvi, som er glad for at et utplasseringssamarbeid med videregående skole gir dem muligheten til å huke tak i potensielle Veidekke-håndverkere tidlig.

– Vi trives godt, forsikrer Hermann og Jarle, som satser på å få tatt fagprøven på Solhøgdas byggetrinn to.

Solhøgda har jobbet aktivt for å ha lærlinger på prosjektet. Jarle Løkken og Hermann Medby er to av disse.

Solhøgda har jobbet aktivt for å ha lærlinger på prosjektet. Jarle Løkken og Hermann Medby er to av disse.

Jobbet med Ivo Caprino

Dersom de ønsker, kan ungguttene få en lang karriere i Veidekke. Og den kan ta ulike retninger. Stig Melbø, som i dag er byggherre Veidekke Eiendoms representant, startet som snekker i Veidekke i 1985. Siden ble han formann, anleggsleder og prosjektleder. Denne rollen hadde han i 1995, da Anders J. Huuse skulle bygge hotellet på Hunderfossen. Det var starten på et langt og spesielt forhold, som blant annet inkluderte to år der Stig hadde permisjon fra Veidekke for å jobbe som teknisk leder i Hunderfossen Familiepark, før han returnerte til Veidekke.

– Dette viser en enestående vilje til å investere i «know-how» om sine kunder. En varig kunde som Hunderfossen Familiepark krever en annen form for dialog og personkjemi enn for eksempel et avgrenset boligprosjekt, skal Anders J. Huuse si om noen timer, når vi møter ham ved det store trollet på Hunderfossen. Men ennå står vi på Solhøgda og nyter utsikten utover Lillehammer, Mjøsa og hele dalføret.

– Det er et samarbeid som har fungert veldig bra over lang tid, sier Stig Melbø, som etter returen til Veidekke gjorde en glidende overgang fra Entreprenør til Eiendom. Fra årene på Hunderfossen husker han særlig rafting-banen og slottsprosjektet med glede.

– Der jobbet vi med Ivo Caprino i tre-fire år. Vi lærte at ingenting er umulig, smiler han. Stig er glad for at han har fått stadig nye utfordringer i Veidekke.

– Det har vært slik så lenge jeg kan huske, at du kan komme nesten dit du vil i Veidekke hvis du ønsker det selv og står på.

– Kanskje er det derfor vi har lite gjennomtrekk, påpeker Sølvi. Hun mener trivsel med oppgavene, utviklings-muligheter og følelse av å kunne påvirke er viktige faktorer til at folk trives og blir lenge i bedriften.

 

 

Prosjektleder Geir Andersstuen står i spissen for en en liten, men framoverlent funksjonærstab.

Prosjektleder Geir Andersstuen står i spissen for en en liten, men framoverlent funksjonærstab.

Også byggherrene setter pris på Veidekkes stabilitet

– Det er behagelig å jobbe med Veidekke. Hos dem er det fagkunnskaper på alle nivåer. De kan sine greier og vet hva de driver med. Da blir sluttresultatet bra, fastslår byggherre Knut Strandenes, som synes det er fint å sitte i baksetet når Veidekke Eiendom og Stig Melbø sitter ved rattet. Stig, på sin side, påpeker at Veidekke lærer mye av å være i ulike byggherrekonstellasjoner.

– En forutsetning for at vi skal gå inn i disse konstellasjonene, er at det medfører arbeid for Veidekke Entreprenør. Som konsern har vi nytte av at Eiendom kan bruke ressurser på å få tak i tomter som utløser prosjekter for Entreprenør, understreker han. Erfaringen er også at det er gunstig å involvere entreprenør, arkitekt og megler helt fra starten av, for å sikre at byggherre lander på et godt konsept.

Involvering er dermed et prinsipp som gjelder både i egen organisasjon og overfor andre parter og aktøre i forholdet til andre parter og aktører i et prosjekt. Solhøgda er et foregangsprosjekt innen involverende planlegging.

– Vi skal ikke legge skjul på at noen av underentreprenørene våre var litt skeptiske til møter med 17 personer rundt bordet, og at de syntes arbeid med lappeteknikk var slitsomt i starten, sier Sølvi, som både deltatt i prosjekteringsledernettverk, jobbet med involverende planlegging og har utarbeidet veiledere på emnet. Hun har også greid å få skeptikerne til å endre mening.

– Det fungerer veldig godt. Vår BIM-koordinator Fredrik Hansen samkjører modellene til alle fagene og ser -etter kollisjoner, slik at vi får god framdriftsplanlegging og oppfølging. Det neste vi skal jobbe med, er å skaffe de som er ute tilgang på infoen i BIM-en, sier Sølvi. Planen er å lage en «BIM-kiosk», der alle kan gå inn og se på modellen, slik at BIM tar steget fra prosjekterende til utførende. Skal man dømme etter responsen da appen Dalux ble tatt i bruk for HMS-/KS-arbeid, er fagarbeiderne klare for BIM.

– I Dalux kan du ta opp tegningen, trykke på hvor du er, notere eller ta bilde av et avvik, og avgjøre hvem beskjeden skal sendes til. Gutta ute synes det er morsomt og det er mye mer lettvint enn «grønnblokka» som vi brukte tidligere, forteller Sølvi.

Anders J. Huuse og Stein Arne Bjørgen har funnet en samarbeidsform som de trives med. Begge parter setter pris på stabiliteten i forholdet.

Anders J. Huuse og Stein Arne Bjørgen har funnet en samarbeidsform som de trives med. Begge parter setter pris på stabiliteten i forholdet.

Vi gjør oss klare til å forlate Solhøgda og følge Gudbrandsdalslågen nordover til Hunderfossen Familiepark, der Veidekke akkurat har ferdigstilt et nytt sceneanlegg for Anders J. Huuse. Før vi drar, spør vi Sølvi og Geir om det ikke er en fare for å bli for komfortabel når man har oppdragsgivere som har uttalt at de bare vil jobbe med Veidekke. Geir rister på hodet.

– Hvis du begynner å lene deg tilbake, har du tapt.

– Det handler om stolthet.  Vi vil og må levere. Bestandig, tilføyer Sølvi. 

– Lillehammer er dessuten et lite sted, og dersom vi får et dårlig rykte, vet alle det. Det gjør det ekstra viktig å ha et godt forhold til både byggherrer og sluttkunder.

Med dette i bakhodet, setter vi kursen mot Hunderfossen, der en smilende Stein Arne Bjørgen tar imot oss ved inngangen til en folketom og sesongstengt familiepark. Han har jobbet tett med Anders J. Huuse siden midten av 90-tallet, og overtok i sin tid Stig Melbøs rolle som prosjektleder for Veidekkes arbeider på Hunderfossen.

– Vi har funnet en arbeidsform og skjønner hverandre veldig godt. Derfor samarbeider vi på mange fronter. Vi har lært oss hva Anders forventer av oss. Han vil ha én person å forholde seg til, én sum, og én leveranse-beskrivelse på det vi er enige om, sier Stein Arne.

 

Anders J. Huuse, gründeren bak Hunderfossen Familiepark, er involvert i mange prosjekter i regionen. Han er tydelig på at Veidekke er den eneste entreprenøren han vil samarbeide med.

Anders J. Huuse, gründeren bak Hunderfossen Familiepark, er involvert i mange prosjekter i regionen. Han er tydelig på at Veidekke er den eneste entreprenøren han vil samarbeide med.

Ved det 14 meter høye trollet møter vi Andreas J. Huuse selv.

– Vi bygger scene for Veidekke-spelet, erklærer han, slår ut med armene mot Kongsgårds-scenen. Han har idéer om både det ene og det andre som kunne gitt Veidekkeansatte og deres familier en fin opplevelse. Veidekke er en av flere samarbeidspartnere ved Hunderfossen Familiepark, og Anders hadde gjerne sett at konsernet benyttet anlegget mer til ulike arrangementer. For han er glad i Veidekke, derom hersker liten tvil.

– Det har etter hvert blitt relativt mye vi har funnet på sammen, sier han og smiler til Stein Arne.

– Hos Veidekke har vi truffet den fleksibilitet og forståelse som må til for å ha et samarbeid over tid, framholder han, og bekrefter at han synes det er fullstendig uaktuelt å drive med anbudsrunder for hvert prosjekt. Han foretrekker å framforhandle kontrakten.

– Vi er som alle andre ute etter å få ting billigst mulig. Det vet Veidekke, så de må hele tiden vise sin konkurransedyktighet. Men pris er ikke det eneste avgjørende. Jeg er opptatt av kvalitet og overholdelse av frister, og vet at Veidekke leverer.

Veidekke har hatt arbeid hos Anders J. Huuse mer eller mindre sammenhengende siden 1995. Alle prosjektene er ikke like store og attraktive, men prosjektleder Stein Arne har sett verdien av å stille opp.

– Det har også vært en investering i andre prosjekter som Anders har trukket oss inn i, sier han. For Anders J. Huuse vil bare jobbe med Veidekke. Og han vil ha dem med fra tidlig fase i prosjektene.

– Som byggherre føler jeg at vi kan unngå kostnader og, la oss kalle det, dumme feil, ved å ha med entreprenør fra starten av, sier han, og har både Solhøgda og andre boligprosjekt er i tankene. Men hjertebarnet hans, det er nok prosjektet som han startet i 1984, og som Veidekke har vært med på siden 1995.

– Dette prosjektet, som heter Hunderfossen Familiepark, fornyes hvert år. Det skal aldri bli ferdig, fastslår han.

Ikke noe snipp, snapp, snute der, altså.

 

Fakta om Solhøgda

Fakta om Solhøgda.

Flere temasaker fra Veidekke

Følg oss på vår Facebook-side

 

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du vite mer om dette?

Geirmund Østvold

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Indre Østland

T: +47 62 33 17 00

geirmund.ostvold@veidekke.no

Vil du snakke med oss?

Veidekke Entreprenør - Indre Østland

Postboks 20, 2360 Rudshøgda

Rudsflata 11

T: +47 62 33 17 00

distrostland@veidekke.no