Løfter frem en hel bydel - Storo i Oslo

Løfter frem en hel bydel - Storo i Oslo

30.05.2017 - 12:51

Det gikk ikke mer enn en påskeferie fra kontrakten ble undertegnet til spaden ble satt i jorden på Storo i Oslo. Veidekkes største prosjekt i byen er et 60.000 kvadratmeter stort bydelsløft.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: Anders Ballangrud  | Foto: Einar Aslaksen/Pudder agency

Veidekke Entreprenør er i gang med et storprosjekt på 60.000 m2 på Storo i Oslo. «Vitaminveien 11» er et milliardoppdrag på vegne av Thon Storo ANS. Prosjektet omfatter byggingen av hotell, kinosenter, boliger, barnehage og næringsbygg og regnes som det største i byen, ifølge prosjektleder Jarle Søreide. Det er med andre ord snakk om et helt område som skal løftes frem i Nydalen.

Prosjektet omfatter bygging av hotell, kinosenter, boliger, barnehage og næringsbygg.

Prosjektet omfatter bygging av hotell, kinosenter, boliger, barnehage og næringsbygg.

– Isolert sett er bygging av boliger, hotell, kinoer og næringsbygg noe vi naturligvis er godt kjent med. Det litt spesielle denne gangen er at alt skal gjøres i ett og samme prosjekt, forteller Søreide.

Det forventes at prosjektet vil være et positivt bidrag til bydelen når det står ferdig i 2019. Byggenes nærmeste nabo vil være Storo Storsenter, som også eies av Thon Storo ANS.

– Det er rimelig å anta at 150 nye boliger, et nytt hotell med over 300 rom, et stort konferansesenter og et av Nordens største kinosenter vil trekke mange nye folk, samt skape mange nye jobber i området. Vi er overbevist om at prosjektet vil ha stor betydning for bydelen når det ferdigstilles, sier Søreide.

Godt samarbeid med byggherre

Veidekke har både prosjekterings- og utførelsesansvar i en totalentreprisekontrakt. Siden kontrakten ble signert 18. mars i fjor har prosjektet hatt rask progresjon. Tidsrommet for gjennomføring er 2016-2019.

Prosjektleder Jarle Søreide

Prosjektleder Jarle Søreide.

– Det var kort vei fra oppstart til utførelse, for å si det litt forsiktig. Vi undertegnet kontrakten rett før påske og stakk første spade i jorda like etter. Det som kjennetegner prosjektet er at vi alltid har ligget et hestehode foran prosjektering. Til tross for en stram fremdriftsplan har vi klart alle milepælene så langt, forteller Søreide.

Å ligge i forkant på kapasitet og avgjørelser har vært en fordel. Søreide fremhever også at byggherren spiller en avgjørende rolle for hastigheten i byggeprosessene i slike prosjekter.

– Det som er spesielt bra er at vi her har en byggherre som både kan og vil ta raske beslutninger. Når aktivitetene kommer så tett som de gjør bør alt gå så sømløst som mulig. Vi kunne ikke holdt den framdriften vi har hatt med mindre vi hadde en byggherre som sørget for at ting gikk fort og tok beslutninger fortløpende.

Behov for koordinering med flere aktører

Veien fra oppstart til utførelse byr alltid på utfordringer. Kontrakten på Storo innebærer riving av fundamenter for tidligere bebyggelse på tomten, samt prosjektering og utførelse av all bygging på området helt frem til nøklene skal leveres.

– I starten møtte vi på en rekke utfordringer. Det var ikke så mye bebyggelse her da vi startet, men det var mye under bakken vi ikke hadde kontroll på. I hovedsak en hel masse kabler og rør. Fordi tomten er utnyttet godt arealmessig er det også trangt ut mot alle veier, T-bane og annen bebyggelse. Slike ting medfører som regel en del ekstra hensyn og en del uforutsett arbeid, forteller Søreide.

En annen utfordring de stod overfor i begynnelsen av prosjektet var behovet for parallelt samarbeid med en Plantasjen-forretning i full drift som disponerer store deler av arbeidsområdet. Det forhindret prosjektteamet i å drive fremgangen i prosjektet så rasjonelt som ønsket.

– Hittil har prosjektet gått som tenkt, med unntak av noen mindre skjær i sjøen, fortsetter Søreide.

 

"Jeg liker godt å jobbe med hele byggeprosjekter fra A til Å. I de fem årene jeg har arbeidet i Veidekke har jeg hatt det som plommen i egget."
-Prosjektleder Jarle Søreide 

 

Prosjektet på Storo i Oslo er Veidekkes største oppdrag i byen.

Prosjektet på Storo i Oslo er Veidekkes største oppdrag i byen.

Flere detaljer

Prosjektet er nå inne i råbyggfasen. Byggene er fundamentert med stålkjernepeler og støpte betongfundament er direkte på fjell. Deretter skal det settes opp et bæresystem av prefabrikkerte betongelementer og stål. Når fundamentering og betongarbeidet fullføres vil prosjektet kompliseres ytterligere, mener Søreide.

– Til nå har de store delene stått i fokus. Nå skal vi inn i tettbyggsfasen og få på plass tak, yttervegger og mye annet før innredningsfasen starter. Det innebærer at langt flere detaljer skal på plass, samt at flere underentreprenører og særinteresser innenfor faget må fungere sammen.

Prosjektet skal ifølge prosjektlederen deles i tre delprosjekter; boliger, hotell og kinosenter. Det kan by på logistikkutfordringer.

– Det krevende i det videre arbeidet blir drifting av tre byggeplasser parallelt på samme arbeidsområde. Da må all logistikk fungere som den skal, med tanke på for eksempel transport inn og ut til de ulike byggene. Og midt oppe i dette skal det bygges en paviljong og uteplass, sier Søreide.

I mars 2018 skal kinosenteret stå klart og første forestilling åpnes for publikum.

– Vår neste milepæl er å få tette bygg slik at innredningsarbeidene kan starte. Vår største utfordring som vi kan se nå er å få til en god fremdrift på kinoen slik at alt er klart til den skal åpne i mars 2018, avslutter Søreide optimistisk.

 

 

Olav Kåre Lindset (t.v.) og prosjektleder Jarle Søreide har bidratt til å klare alle milepælene i prosjektet så langt.

Olav Kåre Lindset (t.v.) og prosjektleder Jarle Søreide har bidratt til å klare alle milepælene i prosjektet så langt.

Prosjektfakta

  • Hva: Storprosjekt på 60.000 m2. Hotell, kinosenter, boliger, barnehage og næring.
  • Hvor: Storo, Oslo
  • Byggherre: Olav Thon Gruppen
  • Varighet: 2016 - 2019
  • Kontraktens verdi: 1 milliard kr

 

Flere temasaker fra Veidekke

Følg oss på vår Facebook-side

 

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du snakke med oss?

Veidekke Entreprenør - Bygg Oslo

Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no