Boligkommentaren: Byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna E. Marcussen

Boligkommentaren: Byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna E. Marcussen

18.05.2017 - 09:15

Bjørvika skal bli et godt sted å bo og arbeide– og med gangavstand til Norges største kollektivknutepunkt er det tilrettelagt for en grønn livsstil.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: Hanna E. Markussen  | Foto: Einar aslaksen/Pudder agency og CF Wesenberg

I år er det ti år siden det første Barcodebygget sto ferdig. Til neste år er det ti år siden Operaen åpnet dørene. I Barcode er alle tolv bygg nå oppført. Og på Sørenga nærmer det seg ferdigstillelse av nesten tusen nye boliger. Havnepromenaden, sjøbad og kajakkbrygger er kommet til som nye og mangfoldige aktivitetstilbud i Bjørvika og Fjordbyen.

Hanna E. Marcussen - Foto: CF Wesenberg

Byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna E. Marcussen - Foto: CF Wesenberg.

Utviklingen fortsetter

Bjørvika har allerede blitt en destinasjon for besøkende og oslofolk. Mye har skjedd på ti år, og mye skal skje de neste ti årene også. I Bispevika skal det komme rundt 1 700 nye boliger, mange nye næringsbygg, et studenthus med 480 studenthybler, Deichmanskebibliotek, Munchmuseum, kafeer, butikker og mye annet. I 2021 skal Follobanen etter planen kjøre inn på perrongen på Oslo S. Alt dette skal gradvis vokse frem og legge grunnen for et urbant folkeliv i Bjørvika og videreutvikles og bidra til en grønn, varm og skapende del av byen.

"Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne."
-Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen 

Les også: I sentrum av sentrum, Sørengstranda

Byrom for alle

Felles for alt som planlegges og bygges er at byrommene i Bjørvika skal være tilgjengelige for alle. Anlegg som sjøbadet på Sørenga og hele Havnepromenaden skal være universelt utformet, slik at de er mulige å bruke uavhengig av funksjonsnivå. Friluftshuset på Sørenga, kajakkanlegg og kajakkbrygger har åpnet for helt nye tilbud og nye muligheter for å ta sjøen i bruk. Bjørvika har blitt en levende del av byen. Med det som nå er i gang vil vi få en enda større variasjon av funksjoner og tilbud, også boliger, slik at området kan brukes hele døgnet. Her er det både god tilgang på kollektivtransport, og kort vei til fjorden. Dessuten skal vi legge til rette for at gående og syklende prioriteres på bekostning av biler og parkering. Her skal det bli grønne og trivelige byrom med gode forbindelser til rekreasjonsområder som Havnepromenaden i Bispevika og Middelalderparken.

Boliganlegget har to gårdhager som er trukket tilbake fra den lokale adkomstgaten.

Boliganlegget på Sørengstranda har to gårdhager som er trukket tilbake fra den lokale adkomstgaten.

Byutvikling for det 21. århundre

Bjørvikautbyggingen er klimasmart byutvikling for fremtidens behov og livsstil. Her skal det bli høy kollektivdekning, gode gang- og sykkelforbindelser og nye byrom med høy kvalitet og grøntområder. Det blir et Bjørvika for alle!

Veidekke er også involvert i flere andre prosjekter i området, som det nye Munch¬museet i Bjørvika.

Munchmuseet i Bjørvika er strategisk plassert ved siden av Operahuset.

 

Flere temasaker fra Veidekke

Følg oss på vår Facebook-side

Vil du snakke med oss?

Veidekke Entreprenør - Oslo

Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

distriktoslo@veidekke.no