I sentrum av sentrum - Sørengstranda

I sentrum av sentrum - Sørengstranda

18.05.2017 - 09:18

Det skal mye til for å bo nærmere Oslo sentrum enn man gjør på Sørengstranda.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: Ane Sangnes  | Foto: Einar aslaksen/Pudder agency

Veidekkes boligprosjekt Sørengstranda ble overlevert i høst, og er nå en del av det nye boligområdet som tar form i Bjørvika. Prosjektet Sørengstranda er utviklet av D1a Utvikling AS som eies 50/50 av Veidekke Eiendom og Reitan Eiendom. Selskapene har prosjektert, og stått for planlegging og utvikling.

– Da vi kjøpte tomten, ble den rammeprosjektert på rekordtid, bare i løpet av de få månedene fra sommeren til desember i 2012.

Lars Erik Huseth, prosjektleder for salg og marked i Veidekke Eiendom, forteller om den spede starten på byggeprosjektet.

Tung start under boligkollapsen i Oslo

– Vi sendte inn rammesøknaden og fikk levert den i løpet av såpass kort tid på grunn av et godt og effektivt samarbeid mellom Veidekke Eiendom og Veidekke Entreprenør. Salget åpnet i mai 2013, midt i boligkollapsen i Oslo, så vi fikk en litt tung start. Vi solgte 14-15 av 137 leiligheter ved salgsstarten for trinn 1, og satte vel egentlig i gang byggingen mye tidligere enn det som er vanlig for Veidekkeprosjekter. Vi startet byggingen av prosjektet allerede ved 20 prosent salg, men vi hadde tre års byggetid. Ved overtakelse av trinn 1 var alt så godt som utsolgt. Den ekstraordinære beliggenheten har gjort at vi har hatt klokkertro på dette prosjektet gjennom hele perioden på tross av uroligheter i markedet, sier Huseth.

Prosjektet har vært teknisk krevende med bygging i sjøkanten og 45 meter til fjell i snitt.

Prosjektet har vært teknisk krevende med bygging i sjøkanten og 45 meter til fjell i snitt.

Byens beste beliggenhet

Sørengstranda består av til sammen 212 leiligheter som er bygget i to byggetrinn. De første 137 lelighetene ble ferdigstilt i trinn 1. Prosjektet, som består av to bygg, inneholder til sammen 16.000 kvadratmeter bolig, 2.500 kvadratmeter næring og 160 parkeringsplasser. Utsikten er upåklagelig, byggene ligger vestvendt med utsyn mot Den Norske Opera, det nye Munchmuseet og Barcode.

Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne, og er en del av Fjordbyen Oslo. Tomten på Sørengstranda grenser til fjorden, kanalen og den nye parken Kongsbakken – en 80 meter bred park som skal binde boligområdet sammen med Middelalderparken.

Boligkommentaren: Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

"Bjørvika skal bli et godt sted å bo og arbeide– og med gangavstand til Norges største kollektivknutepunkt er det tilrettelagt for en grønn livsstil."
-Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen 

 

Veidekke er også involvert i flere andre prosjekter i området, som det nye Munch¬museet i Bjørvika.

Veidekke er også involvert i flere andre prosjekter i området, som det nye Munchmuseet i Bjørvika.

Effektivt samarbeid

Veidekke Entreprenørs Distrikt Oslo har stått for byggingen. I løpet av byggeperioden har det gått med cirka 14.000 kubikkmeter betong og 1.400 tonn armering.

– Samarbeidet mellom Veidekke Eiendom og Veidekke Entreprenør har vært smidig. Entreprenøren bygget en visningsleilighet midt inne i råbygget i trinn 1, og den hjalp oss nok veldig med salget, sier Lars Erik Huseth.

Prosjekteringsleder i Distrikt Oslo, Carl-Jørgen Blakstad, er enig i at det har vært et effektivt samarbeid mellom de to Veidekke-enhetene.

– Vi har hatt en fin tone, legger han til.

 

2000 m2 næring ligger mot havnepromenaden.

2000 m2 næring ligger mot havnepromenaden.

Utsyn mot fjordbassenget, Operaen og Barcodebyggelsen

Eiendommen ligger langs den vestvendte havnefronten, og LPO arkitekter har forsøkt å ivareta og forsterke eiendommens beliggenhet. Det har vært viktig å skape utsyn mot fjordbassenget og inn mot Operaen og Barcodebyggelsen fra flest mulig leiligheter, og å gi alle beboere muligheter for å komme opp på fellesterrasser med 360 graders utsikt til område rundt. Boliganlegget har også to gårdhager som er vinklet mot fjorden og trukket tilbake fra den lokale adkomstgaten.

I kjelleren ligger parkeringsanlegget fra Multiparking hvor biler pakkes sidelengs og i høyden.

I kjelleren ligger parkeringsanlegget fra Multiparking hvor biler pakkes sidelengs og i høyden.

Prosjektfakta

  • Hva: Boliger på Sørengstranda
  • Hvor: Bjørvika i Oslo
  • Byggherre: D1a Utvikling AS
  • Ferdigstilt: Høsten 2016

 

Hanna E. Marcussen - Foto: CF Wesenberg

Les boligkommentaren fra byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna E. Marcussen

 

Flere temasaker fra Veidekke

Følg oss på vår Facebook-side

 

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du snakke med oss?

Veidekke Eiendom AS - Oslo

Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

eiendom@veidekke.no