Boligkommentar - Tillerlandet i Trondheim

Boligkommentar - Tillerlandet i Trondheim

24.08.2016 - 13:48

– For at det faktisk skal bygges boliger må utbyggerne prosjektere attraktive boliger. Bare på den måten vil boligene selges og byggingen sette i gang, skriver Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Av: Roger Bjørnstad

Midt i blinken - Tillerlandet i Trondheim

Mer om Tillerlandet på veidekkebolig.no

Det finnes tilsynelatende ingen grenser for hvor høye boligprisene i Norge kan bli. I 2015 steg boligprisene med 7 prosent på landsbasis. Hittil i år har de økt med ytterligere 4,4 prosent. Dette skjer samtidig som usikkerheten om utviklingen til norsk økonomi brer seg. Oljeprisfall, investeringsnedgang og økt arbeidsledighet.

Mange er urolige for hvordan boligmarkedet rammes. Men det er ikke grunn til bekymring – med mindre man er opptatt av at boligprisene er for høye. Norges Bank kutter styringsrenta og bankene er ivrige på utlånene. Den lave boligskatten er ekstra gunstig når renta er lav. Prisveksten vil derfor fortsette. Det er riktignok store geografiske forskjeller. Fra april i fjor til april i år steg boligprisene i Oslo med 10,5 prosent, mot et fall på 7,2 prosent i Stavanger. Boligmarkedet rammes altså der arbeidsmarkedet svikter.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

Det er ikke ønskelig med høy boligprisvekst. Høye bokostnader har sosiale konsekvenser og innebærer store utgifter for kommunene. Videre kommer enkelte seg ikke inn i boligmarkedet. Prisfallet som før eller senere må komme vil ramme alle. Kommer det et stort boligprisfall smitter dette til arbeidsmarkedet, fordi husholdninger med høy gjeld reduserer sitt forbruk. Dette vil i neste runde øke bankenes utlånstap og presse deres soliditet. Boligmarkedet er svært viktig for hele vår finansielle stabilitet.

Attraktive boliger er nøkkelen

Manglende vilje og evne til å dempe etterspørselen gjør at det kun er økt boligbygging som kan dempe boligprisveksten. Da må kommunene sørge for at det tilrettelegges for bygging av flere boliger, og utbyggere for å gjennomføre byggingen. For at det faktisk skal bygges boliger må utbyggerne prosjektere attraktive boliger. Bare på den måten vil boligene selges og byggingen sette i gang. Det er derfor gledelig å se hvor vellykket Tillerlandet prosjektet har vært. Attraktive boliger i Tillerlandet, sikrer boligbyggingen i Trondheim.

Vellykket boligpolitikk i Trondheim

I Trondheim lykkes de med boligpolitikken. Igangsettingen var i fjor på 2300 boliger, omtrent det samme som i Oslo, men med langt lavere  befolkningsvekst. Regionen har opplevd sterk boligprisvekst de siste årene. Mellom 2010 og 2015 vokste boligprisene i Sør-Trøndelag med 42 prosent, 8 prosentpoeng sterkere enn landsgjennomsnittet. Boligbyggingen er derfor kjærkommen. Med en sentralbankrente på 0,5 prosent og utsikter til ytterligere nedgang, er det viktig at boligbyggerne og kommunene er sitt  ansvar bevisst for å bringe nok boliger til markedet. Det er disse som skal hindre de største negative effektene av så lave renter.

Flere temasaker fra Veidekke

Se våre boliger på veidekkebolig.no

Lik oss på vår Facebook-side