Veilederen - på Veidekkes største prosjekt noensinne

Veilederen - på Veidekkes største prosjekt noensinne

28.04.2016 - 09:57

«Hvis dere lærer dere et fag og blir flinke til å jobbe, så har dere alltid arbeid», var mantraet i barndomshjemmet til Trygve Slåke i Kvinnherad. Lærdommen har kommet godt med senere i livet.

Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: Ane Sangnes | Foto: Thomas Ekström

Den beskjedne gutten Trygve var bare 6-7 år da han tråkket etter faren på kraftanlegget mot slutten av 60-tallet.

– Jeg har omtrent vokst opp på anlegg, og det gjorde nok at jeg tidlig ble fasinert av anleggskulturen, sier Trygve. Trygve er ikke så beskjeden lenger nå. Til det har han altfor mange år bak seg i ulike lederstillinger i Veidekke.

Veidekkes største prosjekt noensinne

Han har gått gradene i bedriften, og er for tiden prosjektleder på Veidekkes største prosjekt noensinne, den nye firefeltsveien mellom Bergen og Os i Hordaland. Anlegget er langstrakt og geografien er utfordrende, og deler av jobben skal gjøres i et område som bærer navnet Endelausmarka. På brakkeriggen like ved Osøyro leder Trygve nå et effektivt team på 40 funksjonærer, 120 yrkesarbeidere, og et budsjett på 2,3 milliarder kroner.

Prosjektleder i Veidekke Entreprenør, Trygve Slåke

Prosjektleder i Veidekke Entreprenør, Trygve Slåke.

"Det vi er gode på i arbeidslivet i vår del av verden er rett og slett noe så enkelt som å verdsette folk."
-Prosjektleder Trygve Slåke.
 

– Hvordan får man så mange mennesker til å jobbe godt sammen?

– Noe av det viktigste er å se medarbeiderne, vise at alle er verdifulle, og å få inn folk på prosjektene som har ulik bakgrunn og ulike persontyper. Det er også viktig å jobbe med utvikling av teamene, ta beslutninger, lytte, og ta tak i det som ikke fungerer godt nok. Når vi får inn folk fra andre bransjer til Veidekke, ser vi alltid at de tilfører oss noe. De mangler kanskje prosjekt- og bransjespesifikk erfaring, men det lærer man fort, mener Slåke.

Tidlig start

Karrieren i Veidekke startet allerede i 1983, da Trygve var 22 år. Etter at han og kameraten hadde gått fra anleggskontor til anleggskontor for å spørre om jobb på Kårstø, endte han omsider opp hos Astrup & Aubert AS som senere skulle bli en del av Veidekke. Han begynte som hjelpearbeider på forskaling og tok etterhvert fagbrev og teknisk fagskole. Lederposisjoner kom tidlig, Trygve fikk ledererfaring allerede som 23-åring.

I vår del av verden er det å verdsette folk noe vi er gode på.

I vår del av verden er det å verdsette folk noe vi er gode på, mener Trygve Slåke.

– Tiltakene gir positiv effekt på arbeidsmiljø og ofte økonomisk gevinst. Betongsprøyteriggene vi har kan drives enten med diesel eller elektrisitet. Hittil har vi stort sett brukt dieseldrift, men i løpet av 2016 har vi en målsetting om at minst 50 prosent av sprøyteriggene driftes elektrisk. Det vil gi både miljømessig og økonomisk gevinst, sier Egge.

– Byggingen av E39 i Bergen er et godt eksempel på økonomien i ett enkelt miljøtiltak. Her har vi erstattet to av tre dieseldrevne betongsprøyterigger med el-drevne. Bare på dette prosjektet har vi en reduksjon av CO2-utslipp med 59 prosent. De el-drevne riggene er også betydelig billigere i innkjøp. Enda en gunstig faktor i regnestykket er at strøm er betydelig billigere enn diesel.

Folk skal fungere sammen

– Hva mener du kjennetegner en god leder?

– Det å få folk til å fungere godt sammen har alltid vært viktig for meg. En god leder bør være både tydelig og ydmyk. Vi som er ledere må forstå at selv om vi jobber i en ganske flat organisasjon, er det viktig å være ansvarlig og kunne veilede andre. Man må også huske på at man er et forbilde for mange flere enn man tror selv. Så en god leder må forstå hvilken viktige rolle man har for medarbeiderne sine. Man må legge av seg en del unoter, en leder tåler ikke mange sleivspark før det går på profesjonaliteten og redeligheten løs, sier Slåke.

– Veidekkehuset og verdiene våre forteller oss mye om hvordan vi skal opptre. Profesjonalitet og redelighet mener jeg er noe av det viktigste i hele Veidekkehuset, både mot kunde og leverandør, medarbeidere og ledelse. På E39-prosjektet bruker vi det aktivt både i interne møter og i samhandlingsperioden med byggherren. Da vi hadde oppfølging på samhandling, ble vi målt av byggherren på verdigrunnlaget vårt. Vi bruker det også ut mot leverandører og underentreprenører, forteller Trygve.

Skogafjellstunnelen mellom Svegatjørn og Rådal.

Skogafjellstunnelen mellom Svegatjørn og Rådal.

Alle skal med

Den sindige og jordnære vestlendingen vokste opp i en familie på seks, to voksne og fire barn. Sauedrift og fiske var vanlige aktiviteter på småbruket, og alle søsknene ble tidlig vant til fysisk gårdsarbeid. Foreldrene Hanna og Ole var arbeiderpartifolk, og en oppvekst hvor samhold og prinsippet om å hjelpe til der man kunne, preget Trygve.

– Mantraet om å være flink til å arbeide, som jeg har med hjemmefra, har nok gjort at jeg alltid har ønsket å gjøre en god jobb. Dessuten har jeg nok også mye konkurranseinstinkt i meg, forteller han.

På 90-tallet fikk Trygve jobb på flere prosjekter i utlandet. Først gikk turen til Saudi-Arabia, der var oppdraget reparasjon av betong som følge av inntrenging av klorider. Et par år senere gikk turen til Berlin for å bygge kjøpesenter. Møtet med fremmede bygg- og anleggskulturer var lærerikt, det satte den kulturen Trygve var vant til i perspektiv.

– Det vi er gode på i arbeidslivet i vår del av verden er rett og slett noe så enkelt som å verdsette folk. Det kan kanskje virke banalt, men det er ikke slik i bygg- og anleggssektoren overalt ellers. Vi gir folk mer ansvar, og det vinner vi respekt for. Men ulikhetene gjør at det ikke alltid er så lett å samarbeide på tvers av kulturer, påpeker Trygve.

Hånd i hanske

Arbeid i tunneler er et av områdene som har ført til innovasjon og utvikling som gir stor forbedring for miljøet. Også på dette området går økonomi og miljøgevinst hånd i hånd. Veidekke Entreprenør har de siste årene arbeidet med å forbedre renseteknologi for prosessvann fra tunnelanlegg.

Svegatjørn ligger like ved Osøyro, ved siden av E39.

Svegatjørn ligger like ved Osøyro, ved siden av E39.

Det var Trygves far Ole som sa til barna at «hvis dere lærer dere et fag og blir flinke til å jobbe, så har dere alltid arbeid». Det grunnlaget skulle vise seg å passe godt sammen med en karriere i Veidekke.

– Veidekke som bedrift har gitt meg mange muligheter, og har også vært med å utvikle meg som person, forteller Trygve.

– Vi kan kanskje si det sånn at hvis jeg ikke hadde truffet Veidekke, så hadde jeg kanskje ikke hatt en så utfordrende jobb i dag, filosoferer han.

– Jeg har fått mange muligheter her som jeg kanskje ikke ville fått andre steder.

For bedriftens del er han opptatt av å skape et godt klima for innovasjon og mer effektiv produksjon for å forbedre drift og resultater.

– Alle vi som ikke er håndverkere er egentlig tilretteleggere, og må konsentrere oss om at de som produserer skal få jobbe mest mulig uhindret. Vi må fjerne hindringer og legge til rette for god og effektiv produksjon, gjøre de rette innkjøpene, og skrive de rette avtalene, og ikke minst passe på økonomien, mener Slåke.

Konkurransens kraft

Han har tatt over småbruket Søllesvik i Kvinnherad etter foreldrene, og bruker mye tid der i sommerhalvåret. Han er en pliktoppfyllende mann som liker å ha orden. Søllesvik er en sjarmerende og fin plass. I vinterhalvåret tilbringer han tid på hytta på Filefjell, gjerne sammen med barna Anna (16) og Lars (13).

– Jeg er veldig opptatt av ungene – de er det viktigste jeg har i livet. Jeg bruker mye tid sammen med dem, slik at de får anledning til å drive med idrett og være aktive. Selv startet jeg ikke med regelmessig trening før jeg var i midten av 40-årene, men jeg ser hvor positivt det er for helsa å få inn gode vaner fra man er ung. I den lille bygda jeg vokste opp i var det få muligheter til å drive med idrett. Med en far som var pendler og en mor som ikke kjørte bil ble det lite idrettslige aktiviteter i oppveksten, forteller Slåke.

Sammensveisede kollegaer. Sveiserne kjell Ellefsen og Ole Martin Bråthen bygger nye miljøvennlige renseanlegg.

Morgendagens ledere må være opptatt av folk og forstå at det viktigste for å lykkes er de menneskelige ressursene, mener Trygve Slåke.

Som så mange vestlendinger startet Trygve skikarrieren på Åsnes turski. Men til de oppkjørte løypene på Filefjell skaffet han seg smalere ski, og konkurransemannen Trygve har deretter gjennomført Marcialonga fem ganger og Birkebeineren hele syv ganger.

– Hvordan mener du Veidekke kan vinne konkurransen i egne markeder fremover?

– Morgendagens ledere må være opptatt av folk og forstå at det viktigste for å lykkes er de menneskelige ressursene. Det blir ekstremt viktig å organisere anleggene riktig, se enkeltmedarbeiderne, og bygge velfungerende team. Vi har mange flinke folk hos oss, men det er plass til flere flinke som vi bør få inn i bedriften i årene som kommer.

Slåke har et siste ess i ermet.

– Jeg tenker også at vi må tørre å utfordre oss selv på å bli bedre produsenter, og jobbe aktivt med å skape en prestasjonskultur. Vi har mulighet til å utnytte de menneskelige ressursene enda bedre. Og så må vi ha økt fokus på at vi skal lykkes sammen med byggherrene våre, avslutter Trygve Slåke.

Fakta Trygve Slåke

  • Født: 1961
  • Utdannelse: Fagbrev og teknisk fagskole
  • Karriere: Jobbet i Veidekke siden 1983, med et kort avbrudd hos Bybanen i Bergen.
  • Familie: To barn, Anna (16) og Lars (13).

Fakta E39 Svegatjørn-Rådal

  • Parsellen Veidekke skal bygge er cirka 12,7 kilometer lang
  • Oppdraget innebærer bygging av to toløpstunneler (Skogafjellstunnelen på 1,5 kilometer og Lyshorntunnelen på 9,2 kilometer) og to kilometer firefelts hovedvei i dagen.

Vil du vite mer om dette?

Stein Bjøru

Prosjektsjef Veidekke Entreprenør Anlegg

T: +47 21 05 50 00

stein.bjoru@veidekke.no