Til alle dere som elsker å bygge – fortsett med det!

Til alle dere som elsker å bygge – fortsett med det!

12.02.2016 - 13:54

Norge trenger folk som kan bygge fremtiden. Fristen for søknad til videregående skoler i Norge er 1. mars, det gjelder også fagopplæring. Vi gir deg veiledning om yrkesfag, bygg og anleggsteknikk, og hvorfor vi mener det er er trygt valg for fremtiden.


Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. Det at du kan bidra til å skape varige verdier, byggverk som er både nyttige og imponerende, gjør yrkesfag til et spennende og givende karrierevalg. En ting er i hvert fall sikkert – det vil alltid være behov for folk som kan bygge.

Konstruktivt og konkret

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. En av de største fordelene med yrkesfag bygg- og anleggsteknikk er blandingen av studier og praktisk arbeid. Normalt tilbringer du to år på skole og to år som lærling. Som lærling får du delta på ulike byggeprosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

Bli med å bygge Norge - yrkesfag bygg- og anleggsteknikk et trygt valg.

Bli med å bygge Norge - yrkesfag bygg- og anleggsteknikk et trygt valg.

Hoveddelen av fagarbeiderne i Veidekke i Norge er fast ansatt, og det er målet også for fremtiden. Siden 2007, er imidlertid antall søkere til fagopplæring innen bygg og anlegg nesten halvert. Derfor kjører Veidekke i disse dager i gang en kampanje for rekruttering av nye fagarbeidere – til bransjen og til Veidekke.

Veidekke Entreprenør har en strategi for egenproduksjon, og ønsker at hoveddelen av arbeidsstyrken skal være fast ansatt. Vår erfaring viser at det å bygge kompetanse hos egne fagarbeidere over tid gir best effektivitet. Kontinuitet er en forutsetning for læring og forbedring. I tillegg blir sikkerheten bedre, og med færre aktører har vi i tillegg større mulighet for å hindre useriøs aktivitet i våre prosjekter. Gjennom mange år har Veidekke tatt ansvar for utdanning av nye fagarbeidere i bygg og anlegg gjennom lærlingordningen, og med 170 lærlinger i Norge er vi i dag en av landets største lærlingbedrifter.

byggfremtiden.no finner du informasjon om de fordeler og muligheter en yrkesfaglig utdannelse gir, samt om muligheter i Veidekke. Blant annet bidrar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen med innlegg i tillegg til konsernsjef i Veidekke Arne Giske som forteller om myter om yrkesfag

 

Mens du er i gang, følg oss gjerne på vår Facebook-side. Her vil du få relevant informasjon om oss og ikke minst hvordan vi ser på fremtidens bygg- og anleggsnæring.

 

Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Tidligere lærling Simon
Tidligere lærling Simon
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden