Metodikk som gjør rakettforskere nysgjerrige

Metodikk som gjør rakettforskere nysgjerrige

15.12.2015 - 11:14

Samspill, involvering og eierskap gir økt engasjement og gode prosesser. Portalen på Lillestrøm er et godt eksempel på hvordan involverende planlegging løser utfordringer og holder et komplekst prosjekt på skinner.


Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon | Tekst: John Rørdam Foto: Rune Bendiksen

- Planleggingssystemet som vi bruker hjelper oss ikke bare til mer effektive og forutsigbare prosjekter, det gjør jobben også mer interessant for alle involverte, sier Morten Barreth. Han er assisterende prosjektleder i Veidekke, og en som virkelig får testet ut teori i praksis på Lillestrøm. Portalen på Lillestrøm er en totalentreprise og et prosjekt med mange utfordringer, og forandringene i bybildet er i ferd med å bli synlige.

assisterende prosjektleder Morten Barreth

Assisterende prosjektleder Morten Barreth

"Alle leveranser må bookes inn, helst en uke i forveien, og da blir det delt ut en slot-tid og en lastesone. Aktørene booker selv i systemet, og de blir dermed aktive i planleggingen."
- Assisterende prosjektleder Morten Barreth.
 

– Det er alltid slik at grunnarbeidene tar lang tid. Alle lurer på om det egentlig skjer noe i det hele tatt, men så skyter det plutselig fart. Portalen består av fire bygg som produseres i sykluser på femten dager. Det betyr fire etasjer hver femtende dag. Da ser du forskjell nesten hver dag, og det er nå vi får svaret på om planleggingen vår har vært god nok.

Foreløpig ser det veldig bra ut, sier Morten Barreth, som tar seg tid til å forklare i en hektisk arbeidsdag.

Fakta om Portalen

  • Portalen på Lillestrøm er en totalentreprise for byggherren Jernbanebygg AS (OBOS)
  • Prosjektet består av et kontorbygg, to boligblokker med en næringsetasje og et hotell.
  • Prosjektet skal stå klart i 2018, og totalkostnaden for 55 000 m2 er på 821 millioner NOK.
  • Midt i Lillestrøm sentrum vil bygningene romme 868 arbeidsplasser, 219 hotellrom, 144 leiligheter, 4 000 m2 næringsareal, 248 parkeringsplasser for biler og 788 for sykler.

 

Portalen BREEAM-NOR - Skisse LPO

Portalen BREEAM-NOR - Skisse LPO.

Portalen er teori i praksis

God informasjonsflyt og null prestisje overfor fagenheter og samarbeidspartnere er avgjørende faktorer for et vellykket prosjekt i denne skalaen, men det var i California Barreth forsto at det han jobber med i Veidekke var nokså avansert. Selv ikke rakettforskerne i NASA forstod helt hvordan prosjektene lot seg gjennomføre.

På en byggeplass er det alltid mange prosesser som foregår samtidig.

På en byggeplass er det alltid mange prosesser som foregår samtidig.

– Det stemmer det, det var på en studietur til California at vi besøkte NASA. De skulle presentere sin arbeidsmetodikk, og så skulle vi fortelle hvordan vi jobbet. Da blir man litt svett. Dette var det teamet som hadde utviklet Mars Rover, det kjøretøyet som er brukt til utforskning av Mars. I slikt selskap tenkte vi at husbygging blir en litt annen liga. Det var likevel én ting de grep tak i og som de fant veldig interessant. Hvordan klarte vi å koordinere og håndtere prosjekter med så mange og ukjente aktører? I NASA består teamene som regel av få mennesker og relasjonene er gode.

Til og med rakettforskere har noe å lære

- Eksempelet med rakettforskerne fra NASA gir et godt bilde av kompleksiteten i mange av Veidekkes prosjekter, der utfordringene ofte handler om logistikk og kommunikasjon. Fordelene med involverende planlegging kommer til syne i de fleste prosjekter, men utfordringene som blir løst, kan være svært forskjellige. Metodikken avdekker problemene før de oppstår.

– Her på Portalen er det kanskje logistikken som er akilleshælen. For å få dette enorme prosjektet gjennomført på 32 måneder, må alle operasjoner gli sømløst i hverandre. Det som er spesielt her, er at det er en fysisk trang byggeplass. All transport må gjennom to gater, og skal være til minst mulig sjenanse for næringsliv og naboer. Med over 50 forskjellige aktører og et høyt tempo i byggeprosessen, må vi ha et eget system for levering av materialer og utstyr. Alle leveranser må bookes inn, helst en uke i forveien, og da blir det delt ut en slot-tid og en lastesone. Aktørene booker selv i systemet, og de blir dermed aktive i planleggingen, forteller Barreth.

"Jeg vil trekke fram to effekter av involverende planlegging som jeg mener er viktige: eierskap til planene og respekt for andre fag"
-Assisterende prosjektleder Morten Barreth.
 

Et eget system med slottider måtte til for å løse logistikken.

Et eget system med slottider måtte til for å løse logistikken.

Felles forståelse er avgjørende

Portalen på Lillestrøm er en god testarena for Veidekkes prosjektledere. Den komplekse sammensetningen av forskjellige bygg, underentrepriser, forskjellige kontrakter og mange aktører gjør prosjektet til et omfattende puslespill. Veidekke hadde i starten av prosessen estimert byggetiden til 36 måneder, men gikk under forhandlingene med på å ferdigstille prosjektet på 32 måneder. Hvordan kan det være forsvarlig?

– Årsaken er erfaring med lignende prosjekter, og måten vi planlegger prosessene på. En  konkurrent tilbød seg å gjøre prosjektet på 24 måneder. Grunnen til at vi ikke lot oss presse lenger ned i tid handler om trygghet og HMS. Metodikken er egentlig enkel. Hver fase innledes med «lappe-planlegging». Her samles alle fagenhetene, de forskjellige opp-gavene beskrives på post-it-lapper som festes på veggen. De blir sortert i en tidslinje, og rekkefølgen blir logisk for alle. Dette blir videreført i BIM, hvor framdriften og oppgavene fremstilles i en 3D-modell som gjør det mulig å avdekke overlappende prosesser og andre utfordringer i et «fysisk» format. Denne oppdateres fortløpende, og gjennom daglige morgenmøter og ukentlige prosjektmøter sørger vi for god informasjonsstrøm. Her kontrollerer vi framdriften og har utsjekk av oppgaver som er fullført.

Involverende planlegging bidrar også til godt miljø og god dialog på tvers av fagenheter.

Involverende planlegging bidrar også til godt miljø og god dialog på tvers av fagenheter.

Forutsetninger for suksess

Involverende planlegging handler om å legge ting til rette for god samhandling som gjør det mulig å lykkes. Det er også viktig å fremheve at prosessen gjenspeiler vårt verdigrunnlag. Likevel starter alt med å se på prosessen med kritiske øyne.

– En helt sentral del av metodikken handler om de syv forutsetningene som må være til stede for å gjennomføre prosjektene slik vi ønsker. Det gir oss muligheten til å sette fokus på de områdene som er utfordrende. Dette har vi satt i system og tilpasset våre oppdrag og oppgaver. Opprinnelig handlet det om å effektivisere oppgaver og minimere forbruk av tid på industrielle prosesser, men denne måten å tenke på har vist seg å være anvendelig på mange områder. Vi lærer av avvik, og fjerner ofte hindringer før de oppstår.

På Portalen får vi i mindre grad kopi eller samlebåndeffekt, men vi lærer likevel hele tiden. Det forrige prosjektet jeg jobbet med, var helt annerledes. På Hagebyen bygde vi 27 relativt like blokker, og der økte vi effektiviteten for hvert bygg. Da hadde vi enda større fokus på å trimme oppgavene, og lærte hvordan vi kunne jobbe mer effektivt for hver gang vi utførte oppgavene.

Prosjektet skal stå klart i 2018, og totalkostnaden for 55 000 m2 er på 821 millioner NOK.
Prosjektet skal stå klart i 2018, og totalkostnaden for 55 000 m2 er på 821 millioner NOK.

Fagkompetanse i alle ledd

– Jeg vil trekke fram to effekter av involverende planlegging som jeg mener er viktige. Den første er eierskap til planene. Det er vanskeligere å kritisere prosessen hvis du har vært involvert i planleggingen av et prosjekt. Det skaper en lojalitet og forståelse for beslutningene, og gjør det vanskelig å «glemme» at du har hatt mulighet til å påvirke underveis. Den andre er respekt for andre fag. Alle byggeprosjekter er avhengige av at de forskjellige fagenhetene klarer å samarbeide på en god måte. Gjennom involverende planlegging skaper vi solide plattformer for samspill. Det er også spennende at vi i Veidekke går i en annen retning enn andre entreprenører når vi velger å ha mange fast ansatte fagarbeidere. Det resulterer i god flyt, videreføring av verdifull kompetanse i bedriften og ikke minst rekruttering av dyktige fagfolk. Veldig mange av de som er formenn i dag, har startet sin karriere hos oss som håndverkere, avslutter Morten Barreth.

Fakta: «Årets Leanbyggare 2015»

Veidekke vant den svenske prisen i skarp konkurranse med to andre finalister. Utmerkelsen kom som et resultat av målrettet arbeid med involverende planlegging. Det fremheves at Veidekke har lyktes med å effektivisere prosesser og blant annet senket tiden som ikke er verdiskapende med 15%. Utveksling av erfaringer på tvers av landegrenser og ønsket om å sette LEAN-metodikken i system gir gode resultater.

Fakta: Innovasjonspris til Veidekke

Byggnæringens Innovasjonspris 2015 gikk til Veidekke for arbeidet med involverende planlegging. I begrunnelsen trekkes det frem gode resultater, både med hensyn til lønnsomhet, helse, miljø og sikkerhet. Involverende planlegging skaper trygge og engasjerende arbeidsplasser, god lønnsomhet og flyt i prosessene. Det er noe flere bransjer burde legge merke til.

Fakta: Sentrale begreper

Involverende planlegging er Veidekkes variant av LEAN-metodikken. Veidekke har tilpasset LEAN til verdigrunnlaget og særegenhetene i byggebransjen. Involverende planlegging har fokus på bedre flyt gjennom verdiskapende samspill. At alle involverte planlegger framdrift i fellesskap gjør også at informasjonen flyter bedre, og systemet er utformet slik at alle hindringer, farer og interessekonflikter blir synlige tidlig i fasene. Hovedmålsettingen er å skape bedre flyt, effektivisere produksjonen, redusere tid som går tapt  og redusere skadefrekvensen. De positive bi-effekten av denne måten å planlegge på er engasjement, forståelse for helheten, bedret sikkerhet og bratte læringskurver.

Involverende planlegging bidrar også til godt miljø og god dialog på tvers av fagenheter.
Involverende planlegging bidrar også til godt miljø og god dialog på tvers av fagenheter.

LEAN betyr direkte oversatt slank, og denne metodikken har fokus på å oppdage og eliminere alt overflødig i en produksjonsprosess. Det var bilprodusenten Toyota som utviklet metodikken, men denne måten å tenke på viste seg å være nyttig for mange bransjer. I dag er det mange bedrifter som jobber etter LEAN-filosofien for å kunne produsere mer effektivit og med bedre kvalitet. I dag er det mange bedrifter og virksomheter som jobber etter prinsippene om å avdekke alt som sløser med tid og ressurser for å kunne produsere mer effektivt og med bedre kvalitet.

BIM (Bygningsinformasjons-modellering) og VDC (Virtual Design and Construction) er prosessbegreper i Veidekke. Det handler om å bruke tredimensjonale modeller for å analysere og optimalisere prosjekter. Dataverktøyene gjør det mulig å separere og inkludere alle bygningselementene og vise de forskjellige stegene i byggeprosessen. De modellerte plantegningene er tilgjengelige for alle involverte fagenheter, og den visuelle framstillingen gjør det mulig å få enda bedre kontroll og oversikt over prosjektene.

Flere temasaker fra Veidekke

Lik oss på vår Facebook-side

Karriere i Veidekke

Er du en erfaren medarbeider?

Ledige stillinger i Veidekke

Traineeordningen i Veidekke

 

Portalen Lillestrøm
Portalen Lillestrøm
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du vite mer om dette?

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

T: +47 21 05 50 00

byggoslo@veidekke.no