Veidekke skal drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål

Veidekke skal drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål

08.12.2015 - 14:28

Veidekke forplikter seg til togradersmålet. Med vår forpliktelse, gir vi en klar retning i miljøarbeidet. Det grønne skiftet er allerede i gang, og intensiveres nå ved at alle våre enheter vil konkretisere tiltak.


Gjennom internasjonale klimaforhandlinger har Klimakonvensjonens parter blitt enige om togradersmålet. Det innebærer at de skal jobbe for at den globale temperaturen i 2100 ikke skal være mer enn to grader høyere enn den var i 1850. Forskerne i FNs Klimapanel viser til at to grader økning er grensen for hva naturen kan tåle før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare. FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet er å sammenstille eksisterende kunnskap om eventuelle endringer i jordens klima.

Eksempler på klimatiltak i asfaltvirksomheten er overbygg for tilslag, gjenbruk av asfalt og økt produksjon av lavtemperaturasfalt.

Eksempler på klimatiltak i asfaltvirksomheten er overbygg for tilslag, gjenbruk av asfalt og økt produksjon av lavtemperaturasfalt.

Forpliktelse = Konkurranseevne

- Med vår forpliktelse, gir vi en klar retning i å bidra til det grønne skiftet. Vi mener dette er riktig av Veidekke sett i et etisk perspektiv i tillegg til at vi mener det styrker vår konkurranseevne. Stadig flere kunder og investorer er opptatt av spørsmål om miljø og bærekraft. I tillegg ser vi at spesielt unge arbeidstakere vektlegger å jobbe for en arbeidsgiver som bidrar til en bærekraftig utvikling.  Vi ser derfor frem til, sammen med virksomhetsområdene våre, å utrede hva togradersmålet vil kreve av oss, sa tidligere konserndirektør Hege Schøyen Dillner i Veidekke i 2015.

Veidekke Industri signerte erklæring om grønt skifte til fornybar tungtransport.

Veidekke Industri signerte erklæring om grønt skifte til fornybar tungtransport.

Ulike enheter krever ulike tiltak

Miljøarbeidet i Veidekke er kommet et godt stykke på vei, men nå intensiveres arbeidet. Alle enheter skal definere konkrete tiltak som samlet vil bidra til at selskapet driver sin virksomhet i tråd med togradersmålet. I 2014 slapp Veidekke ut ca. 86.000 tonn CO2 fra egen virksomhet. I tillegg er det store mengder CO2-utslipp knyttet til både leverandørkjeder og bruk av produkter. 

Veidekke Industri står for mer enn 50 prosent av selskapets egne utslipp, og tar nå et tydelig miljøansvar. Veidekke Entreprenør er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og leverer flere og flere prosjekter med miljøsertifisering (BREEAM-NOR etc) og Veidekke Eiendom vil ta klimautslipp inn som et ansvarsområde som byggherre. Her er noen eksempler på hvordan ulike enheter i Veidekke jobber med energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp:

  • Veidekke Industri har foreslått og klargjort et investeringsprogram for miljøtiltak som viser konkrete tiltak for å spare energi og kostnader - og dermed redusert CO2-utslipp. Eksempler på tiltak er overbygg for tilslag, gjenbruk av asfalt og økt produksjon av grønn asfalt (lavtemperaturasfalt). Industri har satt seg mål om å produsere 40 % lavtemperaturasfalt i 2020.
  • Veidekke Industri signerte i oktober 2015, i regi av Zero og sammen med 70 andre norske bedrifter, en miljøerklæring for grønt skifte til fornybare tungtransportløsninger, der disse er tilgjengelige og konkurransedyktige.
  • Veidekke Bostad bygger svanemerkede leiligheter som har redusert utslipp per leilighet med ca. 1 000 kg CO2 per leilighet per år.
  • Veidekke Entreprenør jobber kontinuerlig med forbedring av driften og tester nå ut el-drevne betongspruterigger på veiprosjekt på E39 Svegatjørn (Vestlandet). Dette gir reduserte klimautslipp i tillegg til bedret arbeidsmiljø og kostnadsbesparelser.
  • Veidekke Enterprenør overleverer i disse dager nytt administrasjonsbygg på Haakonsvern i Bergen for Forsvarsbygg, et nullutslippsbygg. Tidligere i år ble Bjørnsletta skole i Oslo overlevert, et Future Built prosjekt hvor byggets samlede klimagassavtrykk er redusert med 50 prosent sammenlignet med tilsvarende skoler. Bjørnsletta skole har vi vært med å utvikle og vi har stått for byggingen av skolen. I Trondheim bygger vi Moholt 50|50, Nordeuropas høyeste massivtreprosjekt. Både studentboligtårn (blokker) og barnehage skal bygges som passivhus med geovarme som energikilde og de skal bygges i massivtre, alt for å redusere CO2-utslipp.

Som selskap kan Veidekke vise til en forbedring i CDP-rapporteringen (Carbon Disclosure Project) for 2015 med et resultat på 98B mot 87C i fjor, noe som er over det nordiske snittet. Årlig svarer Veidekke på investorundersøkelsen CDP knyttet til selskapets arbeid med klima – herunder klimautslipp, klimastrategi, risikostyring og resultater. Bak undersøkelsen står 822 investorer som tilsammen representerer €86 trillion investert kapital.

Flere temasaker fra Veidekke

Lik oss på vår Facebook-side

Karriere i Veidekke

Er du en erfaren medarbeider?

Ledige stillinger i Veidekke

Traineeordningen i Veidekke

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du vite mer om dette?

Hege Hansesveen

Miljøleder Veidekke ASA

T: +47 21 05 75 72

hege.hansesveen@veidekke.no