Norges tetteste hus?

Norges tetteste hus?

28.10.2015 - 11:57

– Med den kunnskapen vi har i dag er nullenergibygg ofte ambisiøst nok, men det er også det som gjør slike bygg spesielt interessante sett fra et faglig ståsted. Det er alltid mulig å ta det enda lenger, her har vi hatt fokus på miljøvennlige materialer, men vi kunne tatt enda mer ekstreme valg, sier prosjekteringsleder Bjarte Hårklau i Veidekke i Bergen.


Hentet fra Veidekkes magasin Dimensjon
Tekst: John Rørdam Foto: Forsvarsbygg/Åsmund V. Sjursen

– Et nullenergibygg skal være karbonnøytralt, og det stiller krav til både byggeprosess og materialer. Alle involverte må være fokuserte og nøyaktige hele veien. Tømrerne er for eksempel en viktig brikke, og de har gjort en fantastisk god jobb, sier Hårklau og er tydelig fornøyd med kollegene sine.

Men er solcellepaneler i Bergen virkelig en god idé? Vi spør prosjekteringsleder Bjarte Hårklau.

Bjarte Hårklau

Bjarte Hårklau

"En god gjennomføringsplan, erfaring og kompetanse er avgjørende for å lykkes."
-Prosjekteringsleder Bjarte Hårklau.
 

– Ja, jeg ser at det kan virke rart, men det er faktisk overraskende gode forhold for solstrømproduksjon i Bergen, og i landet generelt. Det er klar luft og kaldt eller kjølig vær det meste av året, og da er ytelsen på panelene best. Og vi er helt avhengige av solstrømproduksjon for å komme i mål med egenprodusert energi, forklarer Bjarte Hårklau.

Les også: Bjarte Hårklau - Stolt av både prosjektet og kollegaene

 

Solcellepanelene skal produsere 54 000 kwh/år.

Solcellepanelene skal produsere 54 000 kwh/år.

Produksjon = Forbruk

Hovedkonseptet med et nullenergibygg er enkelt forklart at bygget skal produsere like mye energi som det forbruker. Det som gjør det enda mer spesielt, er at de fleste slike bygg nesten blir som små forsknings-prosjekter.

– Det stilles helt nye krav, og på Haakonsvern har vi tester med unike resultater som tyder på at dette kanskje er Norges tetteste hus. De endelige svarene får vi naturligvis ikke før huset har vært en stund i drift, så her jobber vi med løsninger og standarder som ligger langt fram i tid, sier prosjekteringsleder Bjarte Hårklau.

God dialog mellom alle fagområdene er avgjørende.

God dialog mellom alle fagområdene er avgjørende, mener Bjarte Hårklau

The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og SINTEF. Senterets visjon er å eliminere utslippene av klimagasser forårsaket av bygninger. For å lykkes med denne visjonen er man avhengig av å jobbe tett med både entreprenør og byggherre for å utvikle produkter og løsninger som er konkurransedyktige i markedet.

Definisjonene av slike bygg er ikke standardiserte, men et ZEB-0-EQ-bygg som Haakonsvern skal produsere energi som dekker behovet i den daglige driften. Det omfatter oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmtvann og belysning. Teknisk utstyr som datamaskiner, kaffetraktere og lignende får energi fra vanlig strømnett. Årsaken er at dette er brukerstyrt utstyr som er vanskelig å kontrollere, men for å holde energiforbruket lavt, benyttes lavenergiutstyr.

– Med den kunnskapen vi har i dag er nullenergibygg ofte ambisiøst nok, men det er også det som gjør slike bygg spesielt interessante sett fra et faglig ståsted. Det er alltid mulig å ta det enda lenger, her har vi hatt fokus på miljøvennlige materialer, men vi kunne tatt enda mer ekstreme valg. Et nullenergibygg skal være karbonnøytralt, og det stiller krav til både byggeprosess og materialer. Alle involverte må være fokuserte og nøyaktige hele veien. Tømrerne er for eksempel en viktig brikke, og de har gjort en fantastisk god jobb, sier Hårklau og er tydelig fornøyd med kollegene sine.

Prosjektfakta

Gir konkurransefortrinn på sikt

Prosessen, som har ledet fram til dette miljøbygget, startet med en anbudskonkurranse fra Forsvarsbygg hvor fem entreprenører var forhåndskvalifisert. Veidekke leverte ikke det billigste tilbudet, men ble likevel valgt etter en totalvurdering til tross for en vekting med 70 prosent pris og 30 prosent kompetanse. Prosjekteringsleder Hårklau mener det var en klok beslutning.

– Jeg mener at det viser en god forståelse av kompleksiteten i et slikt prosjekt. En god gjennomføringsplan, erfaring og kompetanse er avgjørende for å lykkes. For Veidekke er dette viktige prosjekter som gir oss konkurransefortrinn på sikt.

Haakonsvern har vært lærerikt både for oss og samarbeidspartnerne våre, og det profilerer oss som et attraktivt firma å jobbe i og for. Det å være best på miljø i praksis er noe annet enn det å være det på papiret. Erfaring er helt avgjørende, mener Hårklau.

"Forsvarsbygg er en faglig sterk og god samarbeidspartner, med drevne prosjektledere"
-Prosjekteringsleder Bjarte Hårklau.
 

Deler av gjengen fra jobben på Haakonsvern.

Deler av gjengen fra jobben på Haakonsvern.

Spent på resultatet

I prosjektet er det valgt gjennomtenkte, gode og robuste løsninger som er tilpasset bygget. Det er ingen ekstraordinære enkeltløsninger, men en blanding av kjente løsninger som er utnyttet optimalt. Alle detaljer er nøye gjennomtenkt. Bygget er plassert sydvendt, med arbeidsplasser langs fasaden som gir gode lysforhold. Persiennene er konstruert slik at de slipper gjennom lys øverst, men blender for solvarme nederst. Dette er det første nullenergibygget med brannsertifiserte passivhus-vinduer.

– Helt fra starten i dette prosjektet var jeg spent på om vi ville klare å gjennomføre etter planen, men det har foreløpig vært en god prosess. Forsvarsbygg er en faglig sterk og god samarbeidspartner, med drevne prosjektledere. Dialogen har vært åpen og konstruktiv og bidratt til gode løsninger hele veien. SINTEF har vært inne for å kvalitetssikre og sette kriteriene, og vi har utviklet styringssystemer og vært ekstremt nøyaktige på oppfølging underveis, sier Bjarte Hårklau.

 

En av fordelene med god planlegging er en ryddig byggeplass.

En av fordelene med god planlegging er en ryddig byggeplass.

Blåseisolasjon gir mindre avfall

Blåseisolasjon, som i denne generasjonen er bedre enn vanlige isolasjonsmatter, gir gevinster ved at det blir null kapp og avfall. Et annet resultat av god planlegging med leverandører, er at materialene til veggene kom som byggesett hvor det meste var ferdigkappet.

– Dette har vært synlig på byggeplassen. Prosjektet har vært ryddig, og det har vært minimalt med avfall. Denne type bygg blir stadig mer kompliserte, og de krever nøyaktighet og presisjon av både byggherre, entreprenører og ikke minst håndverkerne. Prosjektet har vært et skoleeksempel i Involverende Planlegging og alle parter har bidratt positivt til gode løsninger, avslutter Hårklau.

Norges tetteste hus? Haakonsvern i Bergen.

Norges tetteste hus? Haakonsvern i Bergen.

Fakta om FLO Haakonsvern

  • Haakonsvern er et nullenergi-bygg som skal produsere like mye energi som forbrukes i et årsperspektiv. Det nye bygget vil ha et strømforbruk som er 96 prosent lavere enn det eksisterende depot-bygget på Haakonsvern. Bygget er tilkoblet en sjøvarmepumpe som sørger for oppvarming og kjøling, har solcelle-panel som produserer 54 000 kwh/år og er plassert sydvendt for å utnytte dagslys og varme fra solen.
  • Byggherre: Forsvarsbygg Utvikling
  • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
  • Arkitekt: ABO Plan & -Arkitektur 
  • Samarbeidspartnere: ZEB (The -research -Centre on Zero -Emission Buildings) ved NTNU/SINTEF.

Flere temasaker fra Veidekke

Lik oss på vår Facebook-side

Karriere i Veidekke

Er du en erfaren medarbeider?

Ledige stillinger i Veidekke

Traineeordningen i Veidekke

Prosjekteringsleder Liv Hagen Strand
Prosjekteringsleder Liv Hagen Strand
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du vite mer om dette?

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Bygg Bergen

M: +47 970 95 333

erlend.bygnes@veidekke.no