Det mures! – Bygging av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Det mures! – Bygging av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

25.02.2015 - 17:01

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.

 

Av: Asle Hermansen

Veidekke har siden 2010 hatt et stort engasjement i det unike CSR-programmet Football for Life i Sør Afrika. Målet for programmet er å styrke unge kvinners selvfølelse og bevissthet – og dermed bidra i kampen mot HIV og AIDS. Gjennom byggingen av et senter for kvinnefotball, styrkes nå satsingen.

Les alle temaartiklene relatert til fotballsenter i Sør-Afrika.

Det mures! – Ungdommene lærer, og jeg lærer

Onsdag sist uke kom muringen i gang. Taket var ferdig på tirsdag. Det er godt å være under tak. Godt for menneskene å være i skygge. Og godt for ferskt murverk å være under tak hvis det regner. Hovedentreprenøren har leid inn en underentreprenør (sub-contractor) for å gjøre murarbeidet. Det mures betongstein i størrelsen – 15 cm tykkelse, 18 cm høyde og 35 cm lengde. Med to hulrom. Steinene er levert fra en lokal fabrikk som også leverer ferdigbetong til byggeplasser. Det ble stilt krav til dokumentasjon om kvalitet, derfor ble en større leverandør valgt. Sånne stein produseres det flere steder, helt lokalt, med enkelt utstyr. Steinen er det vanligste byggematerialet her nede. Private småhus bygges utelukkende med dette materialet. Runde hus og firkantete hus. Med stråtak eller blikktak. Jeg var og studerte et rundt privathus under bygging, og talte betongblokker: 480 til hele huset. Prisen var 7 Rand (kr 4.50) pr stk fra den helt lokale leverandøren. De to som produserte betongstein, klarte 300 på en dag.

Fra murearbeidene

Fra murearbeidene.

Alle oppgaver på en byggeplass må gjøres

Men tilbake til bygget vårt. Underentreprenøren stilte med bas og 3 murere. Våre ungdommer blir fordelt dels sammen med en av murerne, eller de gjør det nødvendige arbeidet som hører til: Bæring av stein inn i bygget, håndblanding av sand, sement og vann til mørtel. Og de rydder. Vi prøver å lage en rullering av oppgavene, slik at alle får prøvd å mure. Det er også viktig å få dem til å forstå at alle oppgaver på en byggeplass må gjøres, og at de i den forstand er like viktige. Vi kan av og til ha den samme utfordringen her som i Skandinavia: Litt for glad i mobiltelefonen, litt for glad i å leke, litt for lite oppmerksom på å suge til seg ny kunnskap. Men det går bra, det ser dere av bildene her. Galvaniserte dørkarmer mures inn i yttervegger og innervegger. Jeg prøver underveis å få ungdommene til å forstå byggetegningene.

Muring - en viktig ferdighet

Vi vet ikke hvor mange av de unge det er som ender opp som murere. Noen vil nok gjøre det. Men uansett er dette en viktig ferdighet. Jeg har vært rundt og besøkt flere hjem. Det er så mange steder det skriker mot meg, behovet for et bedre sted å bo, behovet for å reparere eller pusse opp. Det strander ofte av to grunner: Mangel på penger, og mangel på ferdigheter. Jeg tror mange av våre ungdommer her har et dypt ønske om å bidra til forbedringer hjemme. Et bedre hus til «gogo» (bestemor), eller til foreldre.

Fredag fyllte Busi (Busisiwe Mqedi Mbuyazi) 21 år. Vi kjøpte en kake til alle, og et par nye sko til Busi.

 

Mer fra murearbeidene

Mer fra murearbeidene.

 

"Det er også viktig å få dem til å forstå at alle oppgaver på en byggeplass må gjøres, og at de i den forstand er like viktige"
- Asle Hermansen, prosjektleder i Veidekke for skoleprosjektet i KwaZulu Natal.
 

 

Nkosi og Sizwe

Nkosi og Sizwe.

Besøk langt fra allfarvei

Søndag var jeg og besøkte Sizwe og Nkosi i hjemmene deres. Langt fra allfarvei. Kjørte meg fast 2 ganger inne i bushen. Så kom jeg fram til de enkle husene. De har ikke strøm, ikke vann. Begge har mistet fedrene, de døde i 2000 og i 2007. Sizwe har 3 søsken, Nkosi har 5 søstre. Ingen andre av søsknene har fått mulighet til utdanning etter High School, noen har heller ikke gjort ferdig denne. Mødrene er så takknemlige for det de to guttene har fått bli med på gjennom Veidekke. De har bortimot slitt seg ut for a forsørge seg og ungene. Tårene rant nedover kinnene på mor til Sizwe da vi snakket. De unge oversatte fra engelsk til Zulu. Jeg vil så gjerne at det vi bidrar med løfter noen, helst hele den gruppen vi har med oss. Klarer vi det, er det noe alle i Veidekke kan være stolt over.

  

Vil du vite mer om dette?

Asle Hermansen

Lærlingansvarlig Veidekke Entreprenør/
Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no