Kompetansesenteret i Trondheim

Kompetansesenteret i Trondheim

30.01.2015 - 13:28

Kompetansesenteret i Trondheim består blant annet av et ledende laboratorium for testing og utvikling av asfaltmaterialer, og ligger tett på forsknings- og utviklingsmiljøet på NTNU.


Av: Veidekke | Kompetansesenteret

Veidekke Industri har jobbet målrettet med innovasjon i mange år, og samlet i 2011 alt utviklingsarbeidet ved kompetansesenteret i Trondheim. Der finner man blant annet et velutstyrt laboratorium for testing av bindemidler, tilslagsmaterialer og asfaltmaterialer. Senteret tilbyr også rådgivning og bistand ved ulike prosjekter, som for eksempel ved bygging og forsterkning av veier.

Høye krav - optimale leveranser

Veidekke Industri er i seg selv en av landets største produsenter av asfalt, pukk og grus samt leverandør av drift- og veivedlikeholdstjenester. Det stilles høye krav til kvalitet og oppfølging av produktene man leverer, og kompetansesenteret er en viktig brikke for å kunne levere optimalt.

"Å jobbe ved Kompetansesenteret er som en drøm som går i oppfyllelse, det kan jeg si med én gang"
-Lillian Uthus Mathisen, teknisk leder Veidekke Industri.
 

– Kompetansesenteret ble etablert for at Veidekke fortsatt skal være i front. Det er ledende på laboratoriumfasiliteter, og de viktigste arbeidsoppgavene er å bistå driften med problemløsning, kompetanseheving, kursing samt at vi bistår i større prosjekter. Vi utvikler og tester ut nye materialer for å være mest mulig kostnadseffektive samt å holde høy kvalitet, sier Bjørn Ove Lerfald, leder for Kompetansesenteret i Trondheim, som også har PhD i veibygging med fordypning i asfaltteknologi og har bred kompetanse innen drift og vedlikehold av veier.

Fra kompetansesenteret i Trondheim

Fra kompetansesenteret i Trondheim.

I tillegg til forskning og utvikling av lavtemperaturasfalt, jobber kompetansesenteret blant annet med å se på ulike vedheftsmidler i asfalten.

– I Norge har vi negativt ladet stein, og for å få god binding mellom bindemiddelet og steinen slik at vi får bestandige dekker, må vi tilsette vedheftsmidler. Dette er noe vi må bruke, men vi ser på muligheten for å forbedre den helsemessige utfordringen forbundet med det, sier Lerfald.

Teknologi-satser

– Å jobbe ved Kompetansesenteret er som en drøm som går i oppfyllelse, det kan jeg si med én gang, sier Lillian Uthus Mathisen, teknisk leder i Veidekke Industri AS.

Lillian Uthus Mathisen har jobbet fast i Veidekke siden hun var ferdig utdannet sivilingeniør innen Bygg- og Miljøteknikk i 2002, men hun hadde sitt første møte med selskapet i form av en sommerjobb på driftslaboratoriet i Trondheim i 1999.

Fakta om Kompetansesenteret:

Fakta om kompetansesenteret (se nytt vindu).

Fakta om kompetansesenteret (åpne i nytt vindu for større bilde).

– Vi har samlet noen av de beste folkene i bransjen innenfor sine området. Her har vi ikke bare samlet teoretisk kunnskap, men også mennesker med lang erfaring fra praktisk feltoppfølging. Nesten uansett hva slags utfordring vi får i fanget er det noen som har vært borti lignende saker. Bjørn Ove Lerfald har ledet senteret på en utmerket måte, og arbeidsmiljøet er unikt med mye latter, humor og støtte, sier Mathisen.

I Veidekke Industri har man alltid satset på teknologi og har også vært langt fremme teknologisk. Etableringen av kompetansesenteret var et valg om å være med å prege den teknologiske utviklingen innen materialteknologi, veibygging og –vedlikehold også i fremtiden.

Lillian Uthus Mathisen har også en PhD i veibygging med fordypning i ubundne steinmaterialer. Sivilingeniørgraden hennes er rettet mot veibygging, geoteknikk og ingeniørgeologi.

– For å redusere miljøutslipp ved våre asfaltfabrikker bygger vi blant annet tak over steinmaterialene, vi legger til rette for gjenbruk av asfalt og vi jobber med å få styringen av asfaltfabrikkene optimal med hensyn til energiforbruk, sier hun.

Tidligere har Lillian blant annet vært involvert i et veiprosjekt i Tanzania, jobbet med kvalitetssikring og HMS i Region Midt før hun ble teknisk leder i Veidekke Industri.

– Det er viktig for oss å få frem hva vi gjør, både internt og eksternt, slik at Veidekke kan dra nytte av den kompetansen vi har her, avslutter Mathisen.

Fakta Lavtemperaturasfalt:

Lavtemperaturasfalt (LTA) er asfalt produsert ved lavere temperatur enn vanlig asfalt. Kravene er at asfalten skal produseres mellom 100-140 grader celsius. Vanlig, eller ikke-LTA, er da produsert over 140 grader, men ofte opp mot 150-160 grader celsius.

 

Pukk og grus

Pukk og grus er sentrale råmaterialer i asfalt.

Lavtemperaturasfalt – fremtidens asfalt er grønn

Å produsere asfalt er svært varme og energikrevende. Med omleggingen til fremtidens lavtemperaturasfalt har Veidekke som mål å redusere energibruken, og dermed CO2-utslippet i produksjonsprosessen, med mellom 30 og 40 prosent.

Veidekke har i flere år satset på miljøvennlig asfaltproduksjon, og var den første asfaltprodusenten i verden som benyttet skummingsteknologi til produksjon av høykvalitetsasfalt ved lavere temperatur. Fem av de 28 asfaltfabrikkene i Norge er nå tilrettelagt for produksjon av lavtemperaturasfalt, og i løpet av 2014 ble ytterligere seks fabrikker benytte den nye teknologien.

I 2013 byttet Veidekke også ut fyringen på ytterligere én av asfaltfabrikkene fra diesel til gass. Ved årsslutt hadde i alt 15 av 28 fabrikker lagt om fra diesel til gass.

Fra asfaltering i Oslo

Fra asfalteringsarbeider i Oslo.

– Vårt mål er å produsere så mye lav - temperaturasfalt som praktisk mulig i årene fremover. Veidekke produserte omtrent en tredjedel av de knappe 300 000 tonn med lavtemperaturasfalt som ble produsert i Norge i 2013, dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på 526.180 kg. Det er mye takket være satsningen lokalt i Hønefoss, hvor 80 prosent av produksjonen er gjort med denne teknologien, forteller Lillian Uthus Mathisen, teknisk leder i Veidekke Industri AS.

Ved å tilsette vann til varmt bindemiddel (bitumen) slik at dette «skummer», blir asfaltmassen lettere å bearbeide. Dermed kan produksjonstemperaturen senkes, og både CO2-utslipp og støv reduseres.

– Gjennom denne egenutviklede produksjons-prosessen oppnår vi 30 - 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra produksjonen, og tilsvarende i fyrings - utgifter. Produksjonsmedarbeiderne og de lokale omgivelsene vil også oppleve 25-55 prosent reduksjon i støvutslipp fra produksjonen, forteller Mathisen.

En annen svært positiv effekt av lavere produksjonstemperatur er bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeiderne med en betydelig reduksjon i asfaltrøyk ved utlegging.

Kompetansesenteret Veidekke Industri

Mer om kompetansesenteret

Faktaark Lavtemperaturasfalt

Miljøprisen til asfaltpioneerer

 

Fra laboratoriumet i Trondheim.

Fra laboratoriumet i Trondheim
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
Nattarbeid E6, time-lapse
Nattarbeid E6, time-lapse

Vil du vite mer om dette?

Bjørn Ove Lerfald

Leder Kompetansesenteret , Trondheim

M: +47 93 08 61 42

bjorn.ove.lerfald@veidekke.no

Vil du snakke med oss?

Kompetansesenteret Veidekke Infrastruktur

Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim

T: +47 40 00 10 13

bjorn.ove.lerfald@veidekke.no