Temasaker

Viser temasaker for
Prosjektet har med stort hell prøvd ut ny teknologi for utskilling av slam og gjenbruk av vann.

Samarbeid på skinner - UFP 05 Skillingsmyr

160 Veidekke-ansatte er i sving med Jernbaneverkets milliardprosjekt på Vestfoldbanen. For at arbeidet skal være i rute, må et langvarig og tverrfaglig samarbeid gå på skinner.

Oppbrudd: Følg byggingen av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.

Støping

Fundamenter - armering og betong: Følg byggingen av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.

En god uke: Følg byggingen av fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.

Følg byggingen: Veidekke bygger fotballsenter for jenter i Sør-Afrika

Asle Hermansen rapportererer fra Veidekkes engasjement med å bygge fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, Sør-Afrika.

En ny, grønn og bilfri bydel på Lilleby i Trondheim

På nordspissen av Trondheim by bygges Nye Lilleby. Totalt 1100 leiligheter spretter opp i en ny og bilfri bydel. Salget på Lilleby startet 25. november 2014.

"Lean Construction" konferanse (IGLC #22) i Oslo

International Group for Lean Construction arrangerer en årlig konferanse der formålet er å utveksle erfaringer og dele forskning om prosjektbasert produksjon.

Veidekke tar det første spadetaket i Sør-Afrika

På Masibonisane High School i Sør-Afrika skal Veidekke bygge et fotballsenter for jenter.

Veidekke i Oslotunnelen

Veidekke i Oslotunnelen

Veidekke har to pågående prosjekter i Oslotunnelen; det skal installeres et røykventilasjonsanlegg og en brannvannsledning.

Vindkraftverk på Lista, Farsund

Vindkraftverk – en suksesshistorie fra sør til nord

Lista vindkraftverk i Vest-Agder og Raggovidda vindkraftverk i Finnmark er to gode eksempler på prosjekter som viser Veidekkes kompetanse i et spennende marked.