Veidekke Entreprenør ISO-sertifisert på kvalitet og miljø

Veidekke Entreprenør ISO-sertifisert på kvalitet og miljø

16.12.2014 - 14:11

Veidekke Entreprenør mottok i går sertifikatene for standardene ISO 9001 og ISO 14001.

- Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å øke etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt styrke vårt forbedrings­arbeid, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

- Det er nå jobben virkelig begynner. Gjennom sertifiseringen vil vi bli fulgt opp på at vi fortsetter å forbedre oss fremover. Samtidig er det positivt at vi har hatt det meste på plass i mange år selv om vi ikke har vært sertifisert. Det har kun vært nødvendig med noen mindre justeringer på våre rutiner. ISO-sertifiseringen har vært en bevisstgjøring, og vi opplever at vårt årelange fokus på involverende planlegging spiller fint sammen med ISO-filosofien, avslutter Dag Andresen.

- Arbeidet med å bli sertifisert ble startet opp i 2010 med gapanalyser og system- og verktøysforbedringer. I juni ble arbeidet formelt organisert i et eget forbedringsprosjekt. Der var hovedaktivitetene samordning av interne forbedrings- og læringsprosesser, kommunikasjon og opplæring samt gjennomføring av sertifiseringsrevisjonen i bygg og anleggsvirksomheten vår i samarbeide med Teknologisk Institutt Sertifisering AS, forteller prosjektleder for ISO-sertifiseringen Anders Bentzrød.

- Boligprosjektet Gartnerløkka demonstrerte under revisjonen høy produktivitet og kvalitet, kontinuerlig HMS arbeid og vil etter planene levere 900 boliger med gode inneklimakvaliteter dokumentert i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund. Prosjektet var derfor et naturlig valg når vi i går feiret mottagelsen av kvalitets- og miljøsertifikatene, sier Bentzrød.

- I arbeidet med sertifiseringen har vi sett at vi greier å arbeide på tvers i vår multilokale virksomhet og evner å ta med oss miljøkompetanse fra ambisiøse miljøprosjekter som Future Build-skolen på Bjørnsletta, KLP- og Bellonabyggene samt Lista Vindmøllepark inn i nye miljøriktige og bærekraftige prosjekter, sier miljøleder Pia Kruse.

 

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:

Anders Bentzrød, prosjektleder for sertifiseringen, tlf 40 49 45 83, anders.bentzrod@veidekke.no

Pia Kruse, miljøleder Veidekke Entreprenør, tlf 45 41 43 42, pia.kruse@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.