Veidekke skal bygge unikt sykehjem i Lier

Veidekke skal bygge unikt sykehjem i Lier

16.09.2014 - 14:28

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt om oppføring av et sykehjem med 61 sengeplasser med Lier kommune. Nye Frognerhagen sykehjem skal bygges med en høy trivsels- og miljøfaktor som BREEAM klassifisert passivhus. Oppdraget er verdt 206 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye sykehjemmet blir liggende ved Lier Sykehus i Lier kommune i Buskerud. Målsettingen er å skape et forbildeprosjekt i kommunens eldreomsorg. Ved planlegging og utforming av sykehjemmet har det vært stort fokus på beboerens spesielle behov og visuell og fysisk nærkontakt med skjermede hager, nærhet til natur og vandringsveier. Dette gjenspeiles spesielt i utearealene (totalt tomteareal 15.000 m2). Det bygges også en hage inne i selve bygningen. I fasaden blir det en blanding av treverk og sink, og sink benyttes også som taktekking.


- Veidekke har vunnet konkurransen basert på en kombinasjon av pris og planlagt organisering og gjennomføring av byggeprosessen. Vi liker at Lier kommune har tydelige ambisjoner, og vi gleder oss til å bruke vår kompetanse på et svært fremtidsrettet prosjekt både på miljø- og energisiden, sier prosjektleder Nils A Mogstad i Veidekke.


Nye Frognerhagen sykehjem får et bruttoareal på 9.020 m fordelt på tre fløyer i henholdsvis tre og fire etasjer inkludert underetasje. Plassene i det nye sykehjemmet er fordelt mellom 32 institusjonsplasser, 16 leiligheter med heldøgns bemanning og en rehabiliteringsavdeling på 12 plasser. Sykehjemmet får også et stort dagsenter for brukere med demens sykdom uten institusjonsplass samt et felleskjøkken for hele kommunen.


Arkitekter er Reiulf Ramstad Arkitekter AS fra Oslo og Solheim Arkitektur fra Trondheim. Prosjekteringen er allerede i gang, og fysisk byggestart blir i løpet av september. Bygget skal stå klart til bruk i løpet av februar 2016.


For pressebilder se
www.flickr.com/photos/veidekke , for mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Sverre Liavaag i Veidekke, tlf 90 74 18 77, sverre.liavaag@veidekke.no
Prosjektleder Nils A Mogstad i Veidekke, tlf 90 69 10 63, nils.mogstad@veidekke.no
Prosjektleder Geir Larsen i Lier Kommune, tlf 90 91 54 11, geir.larsen@lier.kommune.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12