Veidekke Eiendom styrker laget

Veidekke Eiendom styrker laget

20.12.2019 - 11:03

Veidekke Eiendom rekrutterer flere tungvektere og omorganiserer driften. Det styrker organisasjonen, støtter opp om en god prosjektportefølje og forbereder for en ny eierstruktur med børsnotering som hovedspor.

Veidekke Eiendom spisser organisasjonen med flere ansettelser og tydeliggjøring av forretningen. Pål Aglen er fast ansatt som administrerende direktør for Veidekke Eiendom Norge etter å ha vært i konstituert i rollen siden august.

Videre kommer Sigbjørn Fondenes fra JM inn som prosjektdirektør for boligprosjekter i Oslo-området, Kristin Solerød Tronaas er rekruttert tilbake fra Solon som prosjektsjef i Oslo, og Thor Einar Mikkelborg blir prosjektleder i Oslo fra en rolle som Project Service Manager i Metier.

- Oslo er en av hovedmotorene for de resultatene vi skal levere, og det er solide navn vi har fått inn, sier administrerende direktør i Veidekke Eiendom Norge, Pål Aglen.

I Stavanger går Bjørn Helge Bore inn som senior prosjektleder. Han kommer fra en rolle som prosjektsjef i JM. Salg og marked styrker også laget med ansettelsen av Malin Woll Skotnes som salgs- og markedsansvarlig for Bergen og Stavanger, og Elin Solberg som salgs- og markedsansvarlig for Oslo. Malin er i dag markedskoordinator i Bonava, mens Elin kommer fra stillingen som salgs- og markedsansvarlig i USBL Nye Boliger.

- Dette er alle svært kompetente mennesker som kommer til å løfte prosjektene og salgsarbeidet for eiendomsvirksomheten, sier Aglen. 

 

Forbereder ny eierstruktur med børsnotering som hovedspor

I november 2019 meldte Veidekke at konsernet skal deles i to separate virksomheter hvor eiendomsvirksomheten får en endret eierstruktur.

Eiendomsvirksomheten i Norge har tidligere vært organisert som en prosjektorganisasjon for gjennomføring av boligprosjekter i regioner rundt de største byene i Norge og Sverige. Nå organiseres Eiendom i tre forretningsområder: investering, bolig og næring. Investering skal kjøpe, selge og utvikle tomter, mens bolig skal gjennomføre og selge boligprosjektene. Eiendoms satsing på næringslokaler gjør også at det etableres som et eget forretningsområde.

- Vi ser et tydeligere behov for å spisse virksomheten i forberedelsene til børsintroduksjon. Med denne organiseringen er vi i bedre stand til å utvikle investeringssiden av eiendomsvirksomheten der omløpshastigheten på kapitalen må økes og verdiene på det som er en av Skandinavias største tomteporteføljer må synliggjøres. Næringsvirksomheten vi har bygget opp de siste årene blir også mer synlig for markedet, sier Aglen.

 

Bildetekst: Prosjektdirektør Sigbjørn Fondenes (t.v.) og prosjektsjef Kristin Solerød Tronaas (t.h.) med administrerende direktør i Veidekke Eiendom Norge, Pål Aglen, i midten.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Veidekke Eiendom Norge, Pål Aglen: pal.aglen@veidekke.no, tlf: 993 89 224